4T-turvallisuuskampanja – Turvallinen Työympäristö Tehdään Tiiminä

15.08.2022

Viime keväänä Skartassa lanseerattiin 4T-työturvallisuuskampanja. Juuso Männikkö kertoo sen tavoitteena olevan turvallisuuskulttuurin kehittäminen siten, että Skarta tarjoaa kaikille, niin omalle väelle kuin yhteistyökumppaneille, yhä turvallisemman työympäristön.

Työmailla turvallisuusasiat korostuvat kaikessa tekemisessä joka päivä.

”Jokaisen yksilön sekä koko yrityksen kannalta on tärkeintä, että porukka saa olla terveenä töissä ja lähteä terveenä kotiin. Turvallisuus ulottuu myös vapaa-aikaan, jotta saadaan väki vapaa-ajalta terveenä töihin. Tuemme siis henkilökuntamme jaksamista myös vapaa-ajalla mm. liikunta- ja kulttuuriedun muodossa”, sanoo Skartan laadusta ja kehityksestä vastaava Juuso Männikkö.

Skartan työsuojelupäällikkö Jari Kerola tekee työsuojelutoimikunnassa työmaiden turvallisuuskartoitus- ja kehitystyötä yhdessä toimihenkilöiden ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutettujen sekä Skartan johdon kanssa. Kerola kuvailee johdon ja henkilöstön yhteistyötä:

”On ensiarvoisen tärkeää, että johto sitoutuu turvalliseen työpaikkaan, niin strategian kuin käytännön tasolla. Meillä Skartalla on juuri näin: koko johto on sitoutunut lujasti mukaan työturvallisuuskulttuuriin ja työsuojelutoimikunnallamme on johdon tuki asioiden eteenpäin viemiseksi. Myös henkilöstön työturvallisuusasenne on jo hyvällä tasolla, ja osa toimenkuvaani on kouluttaa henkilöstöä ottamaan nämä asiat vakavasti.”

Työturvallisuus vaatii fiksuja käytäntöjä ja kunnollisia työvälineitä

Työturvallisuus muodostuu useista tekijöistä aina hyvästä johtamisesta jokaisen työntekijän noudattamiin fiksuihin käytäntöihin. Turvalliset työskentelyolosuhteet vaativat jokaiselta työntekijältä päivittäisiä perusasioita: hoksottimia, asioihin paneutumista ja valveilla oloa, mutta myös konsernitason näkemystä ja investointeja koulutukseen ja välineistöön.

Skartassa pyritään aktiivisesti tunnistamaan riskitekijöitä, jotka voivat johtaa tapaturmaan. Kun työmailla tehdään työturvallisuushavaintoja, niitä käsitellään viipymättä yhteisesti ja sovitaan toimenpiteistä, joilla tapaturmat on mahdollista välttää.

”Turvallisuushavaintojen tekemistä helpotetaan työmaillamme sähköisten, puhelimella toimivien sovellusten avulla. Olemme muutenkin tehostaneet havaintojen tekemistä ja käsittelyä, ja sovituista toimenpiteistä tiedotetaan säännöllisesti työmaita. Parhaat käytännöt hyödynnetään kaikissa Suomen maayhtiöissämme”, Kerola kertoo.

4T -turvallisuuskampanja – Turvallinen Työympäristö Tehdään Tiiminä

Viime keväänä Skartassa lanseerattiin 4T-työturvallisuuskampanja. Juuso Männikkö kertoo sen tavoitteena olevan turvallisuuskulttuurin kehittäminen siten, että Skarta tarjoaa kaikille, niin omalle väelle kuin yhteistyökumppaneille, yhä turvallisemman työympäristön.

”Jokainen tapaturma tai läheltä piti -tilanne, pienin liukastuminenkin, on liikaa. Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön, ja samalla myös velvollisuus osallistua sen rakentamiseen. 4T-kampanjamme perustuu neljään teesiin, jotka tukevat työturvallisuutta”, Männikkö toteaa.

4T:n teesit ovat tiivistetysti: 1) Tuumaa hetki: Tuumaa ja arvioi riskit aina ennen työhön ryhtymistä. 2) Tavataan turvavarteilla: Turvavartti on osa työmaiden viikoittaista toimintaa, jonka aikana henkilöstö konkreettisesti käyttää aikaa turvallisuuden havainnointiin yhdessä ja tekee parantavia toimenpiteitä työmaalla. 3) Turvallisuuskävelyillä tietoisuutta: Ylimmän johdon kuukausittaiset turvallisuuskävelyt eri työmailla työntekijöden kanssa keskusteluineen kehittävät yhteistä näkemystä, ymmärrystä ja sitoutuneisuutta yhteisen turvallisuuskulttuurin hyväksi. 4) Tuo tieto esiin turvallisuushavainnoilla: Pienilläkin parannuksilla voi olla suuri merkitys.

Jokaista skartalaista kehotetaan kertomaan työturvallisuushavainnoistaan eteenpäin tavalla tai toisella, jotta työyhteisön turvallisuutta pystytään yhdessä parantamaan. Tähän kehitettiin myös nopea ja helppo, jokaiselle skartalaiselle avoin mobiilikäyttöinen appi. Työturvallisuushavaintojen tekemiseen tarjotaan myös porkkanaa: kuukausittain arvotaan rahapalkkio kaikkien havaintoja ilmoittaneiden kesken.

Männikkö kertoo työturvallisuuden olleen Skartassa tärkeässä asemassa aina. ”Kasvun myötä, kun uusia yrityksiä ja erilaisia työskentelykulttuureja on tullut yhtiöömme kovaa vauhtia mukaan, meillä on ollut hieno mahdollisuus oppia toisiltamme ja kehittää yhteistä mallia parhaiden käytäntöjen pohjalta. Koko Skartan porukalla on vahva yhteinen tahtotila työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen.”