Aurinkopuistojen rakentaminen

Toimitamme aurinkovoimalahankkeet kokonaisvaltaisesti alkaen hankkeen suunnittelusta, ympäristöarvioista ja luvituksesta siirtyen hankkeen toteuttamiseen. Toteutuksemme sisältää kaikki hankinnat ja rakentamistyöt aina valmiiseen kokonaisuuteen ja aurinkotuotantoon asti. Meillä on myös kyky ja valmiudet operoida valmista aurinkovoimalaa yhteistyökumppanien kanssa koko voimalan elinkaaren ajan.

Jokainen aurinkovoimala sovitetaan kulloiseenkin maaperään optimaalisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Otamme aina huomioon myös sijainnin ja suosimme esimerkiksi joutomaita ja käytöstä poistettuja teollisuusalueita luonnontilaisten maa-alueiden kuten metsien sijaan.

Me kehitämme ja rakennamme uusiutuvaa energiaa yhteistyössä alan muiden merkittävien toimijoiden kanssa Suomessa ja Ruotsissa.

Ota yhteyttä!

Vikke Saarelainen

Varatoimitusjohtaja, Skarta Energy Oy

+358 40 754 4429
vikke.saarelainen@skarta.fi