Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

20.06.2022

Skartan hankekehityksen tiimi on viime vuoden mittaan kasvanut neljällä uudella ammattilaisella, jotka vahvistavat erityisesti aurinkoenergiaosaamista.

 

Skartan hankekehityksen uuden projektipäällikön, sähkövoimatekniikan insinööri Otto Norokorven vastuulla on uusiutuvan energian projektien hankekehitys, toteutuksen suunnittelu sekä projektien vetäminen. Ennen siirtymistään Skartalle Norokorpi työskenteli kymmenen vuoden ajan uusiutuvien energioiden ja sähköverkkojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon sekä digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa.

 

”Olen innoissani uudesta tehtävästäni Vierivoiman ja muiden merkittävien hankkeiden parissa. Tavoitteenani on löytää asiakkaalle aina heidän nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeitaan parhaiten vastaava ratkaisu, jossa otamme huomioon kaikki näkökohdat myös pidemmällä aikavälillä tuotantotehoineen ja sähkön mahdollisine vetyvarastointiratkaisuineen päivineen. Näiden lisäksi tärkeä osa työtäni on tulevaisuuden kehitystyö”, Norokorpi kuvailee työtehtäviään ja jatkaa:

 

”Me Suomessa olemme vähän pussin perällä, joten seuraan aktiivisesti maailman energiamarkkinoita, -projekteja, -asetuksia ja -innovaatioita, tapaan eri maiden toimijoita ja käyn keskustelua heidän kanssaan.”

 

Energiatekniikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistossa opiskeleva Maria Wimmer tuli Skartalle tekemään lopputyötään ja on toukokuusta lähtien ottanut vastuun aurinkovoimakehitystyöstä. Hän kertoo toimenkuvastaan:

 

”Keskustelen eri tahojen kuten kuntien ja yritysten kanssa ja etsimme yhdessä kullekin toimivimman ja hyödyllisimmän energiaratkaisun. Toteutan myös yhdessä tiimin kanssa analyyseja, joissa kartoitamme mahdollisten alueiden potentiaalia. Suomessa ei ole vielä juurikaan tehty teollisen mittakaavan aurinkopuistoja, ja niitä me Skartalla nyt toteutamme, esimerkkinä Atrian Nurmon tuotantolaitos. Nykyisessä ilmasto- ja energiapoliittisessa tilanteessa on tärkeää löytää kestäviä energiaratkaisuja ja Vierivoima-konseptimme tarjoaa kunnille sekä yrityksille mielenkiintoisia ratkaisuja esimerkiksi yrityspuistojen yhteydessä.”

 

Skartan ympäristöpäällikkö, ympäristötieteiden FM Eveliina Matikka huolehtii Skartan ympäristöasioiden selvityksistä, toteuttamisesta ja eteenpäinviemisestä.

 

”Hakeuduin työskentelemään Skartan hankekehityksen tiimiin, koska koen tärkeäksi päästä kehittämään ratkaisuja uusiutuvaan energian parissa ja ylipäätään olla mukana edistämässä kehitystä. Työni on monipuolista ja teen meidän ja asiakkaidemme projekteihin liittyen muun muassa luontoselvityksiä: tutkin maastossa esimerkiksi kasvillisuutta ja luontotyyppejä ja arvioin rakentamisen vaikutuksia linnustoon ja lepakoihin. Ympäristöselvityksiin liittyen teen myös laskelmia kuten energiapuistojen CO2-arviointeja”, Matikka kertoo ja jatkaa:

 

”Minusta on hienoa, että meillä Skartassa on myös ympäristöasioiden asiantuntemusta omasta takaa. Tämä nopeuttaa usein projektien etenemistä ja on asiakkaillemme myös kustannustehokasta verrattuna tilanteeseen, jossa rakennusprojekteihin hankitaan vaadittava ympäristöasiantuntemus ulkopuolisilta konsulttiyrityksiltä.”

 

Skartan sähkömarkkina-asiantuntija, ympäristötekniikan DI Niko Suomalainen tuo Skartaan näkemystä uusiutuvan energiatuotannon ja tulevaisuuden vetytuotannon sähkömarkkinoista ja on tärkeässä asemassa esimerkiksi Vierivoiman hankekehityksen sopimuksissa.

 

”Tutkin esimerkiksi Pohjoismaiden sähkömarkkinoita ja sitä, mitä mahdollisuuksia, vahvuuksia ja opittavaa meillä niistä on. Vierivoima-projekteissa toimin sähkömarkkina-asiantuntijana muun muassa vastuurakenteiden suhteen, jotta kaikki saadaan toimimaan kitkattomasti hankesuunnittelun alkupäästä aina projektien loppuun ja energian käyttöönottamiseen ja mahdolliseen myyntiin saakka. Sähkömarkkina on moniulotteinen ja siinä on monta toimijaa ja pykälää, jotka täytyy osata huomioida, jotta kokonaisuus toimii.”

 

Koko Skartan hankekehityksen tuore nelikko iloitsee saadessaan tehdä työtä merkittävien hankkeiden parissa, joilla on suuri merkitys puhtaan tulevaisuuden toteuttamisessa. Hankekehitys pyrkii ottamaan huomioon ympäristön, kunnan eri toimijoineen sekä asiakasyritykset ja löytämään näiden kaikkien kannalta parhaan ratkaisun.