Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

20.06.2022

Skartan hankekehityksen tiimi on viime vuoden mittaan kasvanut neljällä uudella ammattilaisella, jotka vahvistavat erityisesti aurinkoenergiaosaamista.

 

Skartan hankekehityksen uuden projektipäällikön, sähkövoimatekniikan insinööri Otto Norokorven vastuulla on uusiutuvan energian projektien hankekehitys, toteutuksen suunnittelu sekä projektien vetäminen. Ennen siirtymistään Skartalle Norokorpi työskenteli kymmenen vuoden ajan uusiutuvien energioiden ja sähköverkkojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon sekä digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa.

 

”Olen innoissani uudesta tehtävästäni Vierivoiman ja muiden merkittävien hankkeiden parissa. Tavoitteenani on löytää asiakkaalle aina heidän nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeitaan parhaiten vastaava ratkaisu, jossa otamme huomioon kaikki näkökohdat myös pidemmällä aikavälillä tuotantotehoineen ja sähkön mahdollisine vetyvarastointiratkaisuineen päivineen. Näiden lisäksi tärkeä osa työtäni on tulevaisuuden kehitystyö”, Norokorpi kuvailee työtehtäviään ja jatkaa:

 

”Me Suomessa olemme vähän pussin perällä, joten seuraan aktiivisesti maailman energiamarkkinoita, -projekteja, -asetuksia ja -innovaatioita, tapaan eri maiden toimijoita ja käyn keskustelua heidän kanssaan.”

 

Energiatekniikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistossa opiskeleva Maria Wimmer tuli Skartalle tekemään lopputyötään ja on toukokuusta lähtien ottanut vastuun aurinkovoimakehitystyöstä. Hän kertoo toimenkuvastaan:

 

”Keskustelen eri tahojen kuten kuntien ja yritysten kanssa ja etsimme yhdessä kullekin toimivimman ja hyödyllisimmän energiaratkaisun. Toteutan myös yhdessä tiimin kanssa analyyseja, joissa kartoitamme mahdollisten alueiden potentiaalia. Suomessa ei ole vielä juurikaan tehty teollisen mittakaavan aurinkopuistoja, ja niitä me Skartalla nyt toteutamme, esimerkkinä Atrian Nurmon tuotantolaitos. Nykyisessä ilmasto- ja energiapoliittisessa tilanteessa on tärkeää löytää kestäviä energiaratkaisuja ja Vierivoima-konseptimme tarjoaa kunnille sekä yrityksille mielenkiintoisia ratkaisuja esimerkiksi yrityspuistojen yhteydessä.”

 

Skartan ympäristöpäällikkö, ympäristötieteiden FM Eveliina Matikka huolehtii Skartan ympäristöasioiden selvityksistä, toteuttamisesta ja eteenpäinviemisestä.

 

”Hakeuduin työskentelemään Skartan hankekehityksen tiimiin, koska koen tärkeäksi päästä kehittämään ratkaisuja uusiutuvaan energian parissa ja ylipäätään olla mukana edistämässä kehitystä. Työni on monipuolista ja teen meidän ja asiakkaidemme projekteihin liittyen muun muassa luontoselvityksiä: tutkin maastossa esimerkiksi kasvillisuutta ja luontotyyppejä ja arvioin rakentamisen vaikutuksia linnustoon ja lepakoihin. Ympäristöselvityksiin liittyen teen myös laskelmia kuten energiapuistojen CO2-arviointeja”, Matikka kertoo ja jatkaa:

 

”Minusta on hienoa, että meillä Skartassa on myös ympäristöasioiden asiantuntemusta omasta takaa. Tämä nopeuttaa usein projektien etenemistä ja on asiakkaillemme myös kustannustehokasta verrattuna tilanteeseen, jossa rakennusprojekteihin hankitaan vaadittava ympäristöasiantuntemus ulkopuolisilta konsulttiyrityksiltä.”

 

Skartan sähkömarkkina-asiantuntija, ympäristötekniikan DI Niko Suomalainen tuo Skartaan näkemystä uusiutuvan energiatuotannon ja tulevaisuuden vetytuotannon sähkömarkkinoista ja on tärkeässä asemassa esimerkiksi Vierivoiman hankekehityksen sopimuksissa.

 

”Tutkin esimerkiksi Pohjoismaiden sähkömarkkinoita ja sitä, mitä mahdollisuuksia, vahvuuksia ja opittavaa meillä niistä on. Vierivoima-projekteissa toimin sähkömarkkina-asiantuntijana muun muassa vastuurakenteiden suhteen, jotta kaikki saadaan toimimaan kitkattomasti hankesuunnittelun alkupäästä aina projektien loppuun ja energian käyttöönottamiseen ja mahdolliseen myyntiin saakka. Sähkömarkkina on moniulotteinen ja siinä on monta toimijaa ja pykälää, jotka täytyy osata huomioida, jotta kokonaisuus toimii.”

 

Koko Skartan hankekehityksen tuore nelikko iloitsee saadessaan tehdä työtä merkittävien hankkeiden parissa, joilla on suuri merkitys puhtaan tulevaisuuden toteuttamisessa. Hankekehitys pyrkii ottamaan huomioon ympäristön, kunnan eri toimijoineen sekä asiakasyritykset ja löytämään näiden kaikkien kannalta parhaan ratkaisun.

Lue myös

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

Fingrid 100 kV sähköasema

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

NYAB-logo

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Utajärvi

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

UKI Arkkitehdit Oy

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää