Laatu on Skartalle kaiken tekemisen perusta

20.01.2022

Skarta-konserni muodostuu useasta yhtiöstä ja hyvät laatukäytännöt sertifikaatteineen laajennetaan kattamaan koko konsernia. Samoin jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta yhdenmukaistetaan koko Skartaan. Käytännön laatutyötä tarkkailemaan nimitettiin viime syksynä kaksi laatuvastaavaa.

 

”Asiakaskyselyt osoittavat Skartan laadun olevan varsin hyvällä tasolla, mutta meillä on koko ajan suunta eteen- ja ylöspäin ja tavoitteena on jatkuvasti parantaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Laatu on kaiken tekemisemme perusta”, toteaa konsernitasolla laadusta vastaava Skarta Groupin strategia- ja kehitysjohtaja Jukka Raudasoja.

Skarta Finlandilla on mitattu asiakastyytyväisyyttä järjestelmällisesti vuodesta 2004 arvoasteikolla 4–10 ja tyytyväisyys numerona on ollut aina yli 8. Viimeisimmän kyselyn yhteenveto antoi tulokseksi 8,92.

”Skarta Finlandilla on ollut hyvät laatukäytännöt aina ja sertifikaatit jo usean vuosikymmenen ajan. Samoin muilla yhtiöillämme on jo entuudestaan hyviä käytäntöjä ja sertifikaatteja. Nyt kehitämme konsernitasolla laatujärjestelmää kaikissa yhtiöissämme yhdenmukaiseen suuntaan ja sertifioinnit laajennetaan kattamaan koko konsernia, niiltä osin kuin tytäryhtiöissä kattavuudessa on vielä parannettavaa. Konsernissa on lisäksi käynnissä kehitystyö, jossa valmistaudutaan hakemaan sertifiointi myös ydinvoimaprojekteihin liittyvän standardin 19443 osalta.”

Raudasojan mukaan olennaista on, että koko Skarta täyttää kaikki asiakasvaatimukset niin laatu-, ympäristö- kuin turvallisuusstandardien näkökulmasta.

”Meille ei riitä, että mentäisiin missään kohtaa niin sanotusti rimaa hipoen minimivaatimuksilla, vaan haluamme kehittyä koko ajan parempaan suuntaan ja ylittää riman yhä korkeammalta.”

 

Joka projektin laatua seurataan järjestelmällisesti

Skartalla aloitti lokakuussa kaksi laatuvastaavaa, ympäristötekniikan insinööri Minna Vartiainen ja rakennusinsinööri Lari Hakulinen. Molemmilla on jo entuudestaan takanaan muutaman vuoden verran työuraa Skartalla.

”Aloitin Skartalla vuonna 2018 ja olen toiminut siitä lähtien tuotantoinsinöörin tehtävissä ensisijaisesti Kuopion seudulla sekä projekteissa muualla päin Suomea. Työt ovat olleet monimuotoisia ja niissä laatuasiat ovat tulleet tutuksi työmaalta käsin, joten laatuvastaavan toimenkuvan omaksuminen on ollut luontevaa. Avustin jo aiemminkin välillä laatupäällikköä”, Vartiainen kertoo.

”Minä saavuin Skartaan samaisena vuonna ja aloitin työmaainsinöörinä Pyhäjoella. Olen tehnyt töitä myös Lahdessa. Siellä pääsin tutustumaan laatuasioihin tehdessäni laatudokumentointia tilaajalle ja olin paljon tekemisissä laatupäällikön kanssa”, Hakulinen toteaa omasta puolestaan.

Sekä Vartiainen että Hakulinen tekevät yhä myös insinöörin töitään työmailla, ja työajasta noin puolet menee laatuvastaavan tehtävissä. He kertovat uuden toimenkuvansa sisällöstä:

”Laatuvastaavat huolehtivat laatujärjestelmän ylläpidosta operatiivisella tasolla. Skartalla on oma toimintajärjestelmänsä, joka perustuu ISO-standardeihin, ja käytössä järjestelmälliset dokumentointikäytännöt. Me laatuvastaavat katsomme perään, että kaikki tehdään työmaan arjessa kuten on sovittu ja tarkkailemme, onko kehityspaikkoja. Työhömme kuuluu paljon projektikohtaisia käytännön juoksevia asioita kuten raporttien tekoa. Olennainen osa työtämme ovat myös ulkoiset sekä sisäiset auditoinnit.”

Laadusta vastasi aiemmin laatupäällikkö. Skartan laajentuessa ja laatunäkökohtien korostuessa aina enemmän, laatuvastuu organisoitiin uudelleen ja työmaatason vastuu jaettiin kahteen alueeseen: vesilaitos- ja teollisuusrakentamisesta vastaa Vartiainen ja energia- ja infrarakentamisesta Hakulinen.

”Raudasoja vastaa laadusta konsernitasolla – strategia- ja kehityspuolen isoista kuviosta – mutta me kommunikoimme ja suunnittelemme tietysti myös kolmisin yhteistyössä.”

 

Kuva: Tuulivoimalan perustukset raudoitustyön alkuvaiheessa Juurakon tuulipuistossa Kalajoella. Laadunvarmistus on olennainen osa työvaihetta, ja siihen mennessä työmaalla on dokumentoitu jo monta suunnitelmaa ja pöytäkirjaa.