Matilda Stjärnström – laatu-, ympäristö- ja työympäristöpäällikkö

03.04.2023

Matilda Stjärnström on työskennellyt NYABilla laatuun, ympäristöön ja työympäristöön liittyvissä tehtävissä vuodesta 2020 alkaen. Syksyllä 2022 hänestä tuli NYABin Ruotsin tytäryhtiöiden (NYAB Sverige, NYAB Infrastruktur ja NYAB Mälardalen) laatu-, ympäristö- ja työympäristöpäällikkö.

”Haluan löytää yksityiskohtia, jotka tekevät jokapäiväisestä työskentelystä helpompaa.”

 

Voitko kertoa työstäsi laatu-, ympäristö- ja työympäristöpäällikkönä?

Vastaan toiminnanohjausjärjestelmästämme eli järjestelmästä, jonka avulla varmistamme, että täytämme yhteiskunnan, asiakkaiden ja työntekijöidemme vaatimukset laadun, ympäristön ja työympäristön suhteen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uuden lainsäädännön seurantaa tai asiakirjojen ja ohjeiden päivittämistä työmaapäälliköillemme ja työnjohtajillemme. Tuen myös koordinaattoreita ja hankkeiden paikallista johtoa laatuun, ympäristöön ja työympäristöön liittyvässä päivittäisessä työssä. Yritän olla mahdollisimman paljon mukana eri hankkeissa, jotta voin rakentaa hyvät suhteet työmaapäälliköihin ja työnjohtajiin. On tärkeää näyttää, että me laatu-, ympäristö- ja työympäristöasioiden parissa työskentelevät emme ole mikään valvova elin vaan tukitoiminto, joka auttaa vastaan tulevien ongelmien ja mietityttävien asioiden kanssa.

Mikä motivoi sinua eniten?

Se, että saan joka päivä yksinkertaistaa, kehittää ja parantaa toimintatapojamme. Eteen saattaa tulla haasteita, esimerkiksi uusia lainsäädännön vaatimuksia. Tällöin meidän on keksittävä paras mahdollinen tapa ratkaista tilanne tekemättä sitä tarpeettoman hankalaksi työnjohtajille ja työmaapäälliköille, joiden tehtäväksi käytännön toteutus tulee. Tällaisissa haasteissa piilee suuri vapaus ja toisaalta suuri vastuu. Se on minusta ihanaa.

Millaiset asiat ovat sydäntäsi lähinnä?

Työympäristöasiat ovat tietenkin erittäin tärkeitä ja merkittävä painopistealue, koska ne vaikuttavat suoraan työntekijöihimme ja heidän terveyteensä. Haluan myös löytää yksityiskohtia, jotka tekevät jokapäiväisestä työskentelystä helpompaa hankkeissamme. Onneksi NYABilla on ollut hyvä perusta jo valmiina, eikä meidän ole tarvinnut aloittaa tyhjästä. Olemme tehneet nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään pieniä muutoksia, jotka helpottavat kaikkien osapuolten päivittäistä työtä.

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat työhösi liittyvät haasteet?

Uskon, että päästöjen vähentäminen on suuri haaste koko toimialalle. Maanrakennus ja rakentaminen ovat riippuvaisia joukkoliikenteestä ja materiaalikuljetuksista, joten miten voimme yhdessä löytää mielekkään ja taloudellisesti järkevän tavan hoitaa näitä asioita? Meidän on tehtävä yhteistyötä päästäksemme eteenpäin. Näin voimme tehdä alastamme vastuullisemman ja vähentää ilmastovaikutuksiamme.