Hankekehitys

Toimimme kokonaisvaltaisesti ja osaamisemme kattaa koko arvoketjun alueiden tunnistamisesta suunnitteluun sekä hankinnasta toteutukseen aina energian myyntiin asti.

Vahvuutemme on juuri tässä, aukottomassa arvoketjussamme: meillä on ymmärrys kokonaisuudesta ja saumaton yhteistyö ammattiosaajien välillä. Suunnittelu ja toteutus kulkevat käsi kädessä toinen toistaan tukien. Kun suunnittelijoilla on ymmärrystä käytännön toteuttamisesta, pystymme optimoimaan hankkeita parhaalla ja tehokkaimmalla tavalla.

Kehitystyö sekä laajan kontekstin suunnittelu- ja valmisteleva työ on keskitetty hankekehitykseen, jonka energinen tiimi palvelee sekä omia että yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden puhtaan tulevaisuuden hankkeita. Tällä hetkellä hankekehitys kehittää ennen kaikkea uusiutuvan energian sekä energiavarastoinnin hankkeita ja valmistautuu tulevaisuuden vetyhankkeisiin. Hankekehityksessämme lähtökohtana toimivat kunkin alueen yksilölliset ominaispiirteet ja mahdollisuudet.

Oma Vierivoima-konsepti on esimerkki hankekehityksen hedelmästä, jonka asiakaskunta kuten kunnat ja suuret teolliset yritykset on ottanut laajasti ja avosylin vastaan.

Ota yhteyttä

Kari Tuominen

Toimitusjohtaja, Skarta Energy Oy

+358 40 507 1181
kari.tuominen@skarta.fi

Vikke Saarelainen

Varatoimitusjohtaja, Skarta Energy Oy

+358 40 754 4429
vikke.saarelainen@skarta.fi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Skarta Energyn hankeyhtiölle, Utajärven Solarpark Oy:lle, 13,3 miljoonaa euroa investointitukea…

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Nivalaan Hituran kaivokselle sekä Pyhäjärven Callioon rakennetaan yhteensä paneeliteholtaan 75 megawatin aurinkopuistot käytöstä poistetuille kaivosalueille….

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

SkartaNYAB Oyj tiedotti 10.11.2022 tavoittelevansa yhteisyrityksen perustamista uusiutuvan energian hankkeiden kehittämistä varten. Yritysjärjestely on edennyt…

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Skarta Energyn omistama hankeyhtiö Utajärven Solarpark Oy ja Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet Utasen sähköaseman liittymissopimuksen,…

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Puhtaiden energiaratkaisujen toteuttaja Skarta Energy Oy ja Tohmajärven kunta suunnittelevat aurinko- ja tuulipuistoja Tohmajärvelle. Tätä…

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Utajärven aurinkovoimala -hankkeelle saatiin elokuussa suunnittelutarveratkaisu, ja nyt hankkeen ensimmäisen vaiheen toimenpidelupa on myös vahvistunut….

Lue lisää

Voima löytyy viereltä – Utajärvi voimistuu Skartan Vierivoimalla

Utajärvellä on otettu uusiutuvat energiamuodot strategian ytimeen ja niiden nähdään vaikuttavan merkittävästi kunnan talouteen, työllisyyteen…

Lue lisää

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Skartan hankekehityksen tiimi on viime vuoden mittaan kasvanut neljällä uudella ammattilaisella, jotka vahvistavat erityisesti aurinkoenergiaosaamista….

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Skarta Group Oyj:n tytäryhtiö Skarta Energy Oy, Ylivieskan kaupunki sekä Ylivieskan teollisuusalueella sijaitseva, vaativia putkistoratkaisuja…

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Skarta Group on Atrian kumppanina mukana hankkeessa, jossa Atrian Nurmon tehtaan läheisyyteen on tarkoitus rakentaa…

Lue lisää