Sähköverkkojen hankekehitys

Skartan uusiutuvan energian hankekehityksessä otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon kukin projekti kaikkine etappeineen suunnitteluvaiheesta kokonaistoteutukseen, aina alkukartoituksesta aurinko- ja tuulivoimapuistojen liittämiseen sähköverkkoon.

Sähköverkkojen hankekehitys on olennainen osa kokonaisuutta. Se huomioi muun muassa maan ja sähköverkon luvittamisen, jotta aurinko- tai tuulivoimapuisto tai näiden yhdistelmä pystytään valmistuessaan liittämään sähköverkkoon. Tässä on apuna Skartan sähköverkkoliiketoiminnan yksikkö, joka tekee saumatonta yhteistyötä sähköverkkojen hankekehityksen kanssa jo suunnitteluvaiheessa ja hoitaa lisäksi käytännön toteutuksen eli tekee sähkötyöt sekä energiapuistossa sisäisesti että liitettäessä kokonaisuus valtakunnan sähköverkkoon.

Teemme sähköverkkojen hankekehitystä ja siihen liittyvää luvitus- ja kehitystyötä sekä omien että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme puhtaan energian yhteistyöhankkeiden yhteydessä. Lisäksi teemme sähköverkkojen hankekehitystä tilauksesta asiakassuunnitteluna esimerkiksi tuulipuistotoimijoille.

Ota yhteyttä!

Kari Tuominen

Toimitusjohtaja, Skarta Energy Oy

+358 40 507 1181
kari.tuominen@skarta.fi

Vikke Saarelainen

Varatoimitusjohtaja, Skarta Energy Oy

+358 40 754 4429
vikke.saarelainen@skarta.fi