Voima löytyy viereltä – Utajärvi voimistuu Skartan Vierivoimalla

Vierivoima® lähellä tuotettua sähköä paikalliseen käyttöön 

Vierivoima tuo kunnille elinvoimaa ja verohyötyjä. Lisäksi lähellä tuotettu energia tasapainottaa kantaverkkoa ja lisää alueellista riippumattomuutta parantaen kotimaista huoltovarmuutta.

Vierivoiman avulla 

  • lisätään alueellista ja valtakunnallista energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta
  • kehitetään alueellista yritystoimintaa ja parannetaan työllisyyttä
  • siirrytään kohti hiilineutraalia toimintaympäristöä
  • tuotetaan vakaata ja edullista sähköä pitkälle tulevaisuuteen
  • valmistaudutaan tulevaisuuden vety-yhteiskuntaan.

Utajärvellä on otettu uusiutuvat energiamuodot strategian ytimeen ja niiden nähdään vaikuttavan merkittävästi kunnan talouteen, työllisyyteen ja asukasluvun kasvattamiseen. Skarta toimii Utajärven kumppanina ja on mukana suunnittelutyössä sekä konkreettisissa toimenpiteissä kohti hiilineutraalia ja veto- sekä pitovoimaista kuntaa.

Utajärvi on noin 2600 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla Oulun kupeessa. Kunta on elävä esimerkki siitä, että pienen ei tarvitse ajatella pienesti, vaan se voi suunnitella ja tehdä suuria, sekä toimia edelläkävijänä ja airueena isommilleen.

Utajärvestä kehitetään resurssiviisasta kuntaa jämäkän strategian, konkreettisten askelmerkkien, uusimman tietotaidon sekä tiiviin ja luottamuksellisen yhteistyön voimin. Skarta on Utajärven tärkeä yhteistyökumppani tavoitteiden saavuttamisessa. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen kertoo tavoitteista:

”Tavoitteet on kirjattu kunnan strategiaan ja ne ovat työpaikkojen lisääminen, asukasluvun kasvattaminen ja veto- ja pitovoiman lisääminen. Tässä kaikessa ympäristöasiat, kiertotalous ja nopea siirtymä uusiutuvien energiamuotojen pariin ovat isossa roolissa, ytimessä. Ne vaikuttavat olennaisesti kunnan talouteen, työllisyyteen, luovat yrityksille uusia mahdollisuuksia ja parantavat asukkaiden hyvinvointia. Olemme erittäin sitoutuneita kestävän yhteiskunnan ja kunnan rakentamiseen ja olemme laatineet sen pohjaksi Resurssiviisauden tiekartan.”

Resurssiviisauden tiekarttaan on linjattu kunnan strategia ja tavoitteet ja kirjattu aikataulu konkreettisine steppeineen tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Kuulumme HINKU-kuntien verkostoon ja meneillään olevilla toimenpiteillä emme ainoastaan saavuta HINKU-tavoitteita (kasvihuonepäästöjen pienentäminen 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä), vaan ylitämme ne. Tämä on linjassa Resurssiviisauden tiekarttamme avainviestien kanssa: Meillä tehdään energiaa auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä. Rakennamme hiiliviisautta pikkuisen paremmin. Eli tavoittelemme aina parempaa kuin mitä minimivaatimukset edellyttävät. Skartan ajatusmaailma kohtaa meidän ajatuksemme, ja Skarta onkin meille tässä tärkeänä kumppanina.”

 

Utajärvi

Kuvassa vasemmalta: Kari Tuominen, Vikke Saarelainen Skartalta ja Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen. (Kuvaaja: Juha Sarkkinen/Studio Juha Sarkkinen)

Haasteet on monet – mutta Vierivoimalla taklataan niistä useita  

Pienillä kunnilla on omat suuret haasteensa ylipäätään veto- ja pitovoimansa kanssa, kilpaillessa isojen kaupunkien kanssa tulevaisuudessa selviämisestä. Lisäksi hiilineutraaliuden tavoitteiden saavuttaminen aiheuttaa maatalouden parissa toimiville kunnille omat haasteensa. Utajärven sijainti Valtatie 22:n varrella antaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen vielä oman lisänsä.

”Iso osa maalaiskuntien energiankulutuksesta on sellaista, johon on vaikea vaikuttaa. Maatalous on elinkeino, joka tarvitsee energiaa ja aiheuttaa hiilijalanjälkeä. Vierivoima-konseptimme antaa tähän problematiikkaan tehokkaan avun tarjoten puhdasta energiaa. Sen hybridimalli antaa sekä välitöntä apua että apua pitkällä aikavälillä. Utajärven hankkeessa käytämme tuuli- ja aurinkovoimaa, joista aurinkovoima on nopein tapa siirtymään kohti hiilineutraaliutta. Myös biokaasun käytön mahdollisuus on mukana suunnitelmissa”, kertoo Skarta Energyn toimitusjohtaja Kari Tuominen ja jatkaa:

”Lisäksi valmistaudumme samalla etukenossa vetyenergiaan, jotta varmistamme Utajärven nopean siirtymän vetyyn muutaman vuoden kuluessa, kun se on teknologisesti mahdollista. Olemme mukana vetyenergian kehityshankkeissa ja otamme vetysiirtymän konkretiatasolla huomioon jokaisessa Vierivoima-projektissamme. Kun vetyenergia mahdollistuu, se poistaa omalta osaltaan niin liikenteen kuin maatalouskoneiden päästöt.”

Vetytankkausta muutaman vuoden sisällä

Utajärvellä on parhaillaan vireillä lukuisia mittavia projekteja Resurssiviisauden tiekartan alla: noin 200 tuulivoimalaa sekä Suomen suurin aurinkovoimapuisto. Skarta on mukana konsultointi- ja suunnitteluapuna sekä käytännön toimenpiteissä. Maaliskuussa 2021 Utajärven kunnanhallitus hyväksyi aiesopimuksen yhteistyöstä, jonka avulla Utajärven teollisuusalueen omavaraisuutta kehitetään aurinko- ja tuulivoiman avulla ja tuotetaan liikenteelle tulevaisuuden käyttövoimaa edustava vetytankkausasema. Käytännössä nämä toteutetaan Skartan Vierivoima-konseptin avulla.

Hietaselän uudelle, noin 250 hehtaarin yritys- ja teollisuusalueelle on tarkoitus rakentaa Vierivoima-verkko, oma puhtaan energian sisäverkko. Se alkaa tuottaa yrityksille omavaraista, edullista ja käytännössä siirtomaksutonta energiaa. Hankkeeseen sisältyy läheinen, noin 50 hehtaarin olemassa oleva Mustikkakankaan teollisuusalue, joka myös yhdistettäisiin Vierivoima-verkkoon. Näin kaikki vanhan ja uuden alueen yritykset pääsisivät hyötymään uudesta sisäverkosta ja puhtaasta energiasta.

Täten Utajärvelle rakentuu Suomen ainakin toistaiseksi ainoa ekoteollisuusalue, joka on energian suhteen omavarainen ja hiilineutraali Vierivoimalla aletaan tuottaa alueelle 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa 40 000 ihmisen sähkönkulutusta. 2 600 asukkaan kunnassa luku on merkittävä.

Visionäärisyyttä, vuorovaikutusta ja tekoja  

Siirtymä puhtaaseen energiaan vaatii rohkeutta, visionäärisyyttä, yhteistyötä, kaikkien osapuolten sitoutuneisuutta, vuorovaikutusta, luottamusta – ja paljon konkreettisia tekoja.

”Kunnan täytyy ottaa energia-asia strategiansa keskiöön ja sitouttaa väki siihen. Sen jälkeen pitää edistää asioita aktiivisesti ja viiveettä: kaavoituksen tulee edetä, lupien pysyä mukana vauhdissa, kuntalaiset pitää ajan tasalla ja niin eteenpäin”, Sormunen listaa.

Skartan käytännön steppeihin kuuluu muun muassa yli sadan hehtaarin käytöstä poistettujen turvesuoalueiden hankkiminen ja hyödyntäminen Vierivoima-energiapuiston tonttimaaksi ja Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamisen suunnittelu ja käynnistäminen.

Sormunen antaa Skartalle kiitosta yhteistyötaidoista:

”Meillä on päättäjien, luottamushenkilöiden ja asukkaiden kesken iso draivi päällä ja hanke hyvin sylissä. Iso kiitos siitä kuuluu Skartalle, joka on viestinyt ja jakanut meille niin hyvin tietoa esimerkiksi seminaareissa. Kaikki perustuu lopulta vuorovaikutukseen ja luottamukseen, ja Skarta on meille luotettava kumppani.”

Myös Skarta Energyn varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen kokee avoimen vuorovaikutuksen olevan pohjana yhteistyölle:

”Vuorovaikutus kunnan kanssa on A ja O. Meidän tehtävämme on kuunnella, mitä kunnassa kaivataan ja löytää yhteinen visio heidän kanssaan ja auttaa heitä tavoitteidensa saavuttamisessa. Kunnan oma sitoutuminen hiiliviisaan tulevaisuuden rakentamiseen ja meidän kaikkien yhteinen tahtotila sen saavuttamiseen on kaikkein tärkeintä. Kun yhteistyö alkaa, kaikki on suoraviivaista ja helppoa, sillä meillä Skartalla on Vierivoimaan selkeä, vahva prosessi.”

Ilmastonmuutoksen edellyttämien väistämättömien hiilikädenjälkitoimenpiteiden lisäksi energia-asiat ovat tämänvuotisten poliittisten asioiden tähden yhä ajankohtaisempia, ja kriittisempiä.

”Energian hinta nousee ja sen riittävyys huolestuttaa kaikkialla. Suomen geopoliittinen tilanne aiheuttaa lisäpaineita ja omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat sen myötä yhä keskeisemmässä asemassa. Puhutaan isoista ja hankalista asioista. Skarta tuo omalta osaltaan kortta kekoon Vierivoima-konseptillaan, jonka kantavana ideana ovat omaehtoiset energiasaarekkeet ja huoltovarma, paikallinen energiajakelu. Tämä auttaa alueellista hyvinvointia sekä osaltaan tasapainottaa sähkönjakelua valtakunnan verkossa”, toteavat Tuominen ja Saarelainen.

Kuvat:

Sivun pääkuva: Joni Vitikka/Utajärven kunta
Ryhmäkuva: Juha Sarkkinen/Studio Juha Sarkkinen

Kysy lisää

Vikke Saarelainen

Varatoimitusjohtaja, Skarta Energy Oy

+358 40 754 4429
vikke.saarelainen@skarta.fi