Hållbarhet

Ett ansvarsfullt skapande

Samhället är ett projekt utan slut. Det som blivit föråldrat bryts ner för att ge utrymme för tillväxt och innovation. Och genom att fortsätta förändra världen, fortsätter vi även lära oss om den. Materialet och resurserna vi använder är inte oändliga. Vårt sätt att göra affärer behöver förändras. Det är därför NYAB tar ett stort ansvar för kvalitet, miljömässig hållbarhet och arbetsmiljö. Och varje dag arbetar vi för att höja ribban ytterligare.

Vår bransch bygger samhället

Vår bransch bygger samhället. Så att bidra till industriell utveckling kommer på sikt att bidra till att bygga ett bättre samhälle. Det är därför vi strävar efter att hitta nya sätt att tänka och göra affärer.

Vår första prioritet är att uppnå högsta möjliga kvalitet i varje steg. Det gör vi genom att vara lyhörda, följa väl utvärderade rutiner och aktivt arbeta mot allt högre kvalitet.

Bra människor gör ett bra företag

NYAB arbetar för en bra arbetsmiljö för kropp och själ. Det gör vi genom att ha dagliga samtal om arbetsklimatet och uppmuntra till individuell utveckling.

Vår mångfald av människor och idéer bildar en kultur där individen frodas, presterar och utvecklas som person. Det leder till högre kvalitet i varje projekt, och bättre lönsamhet.

Miljömässig hållbarhet

NYAB drivs med långsiktighet och hållbarhet i fokus. Vi måste följa och överträffa gällande miljölagstiftning och miljökrav. Vi kommer att arbeta kontinuerligt för att minimera negativa miljöeffekter och vi vet att vi behöver göra mycket mer.