Säkerheten säkerställs med samarbete

08.05.2023

Nyutexaminerade ingenjören inom miljöteknik, Minna Vartiainen, blev intresserad av Suomen Maastorakentajat när företaget sökte nya medarbetare till Kuopio. Minna fick tjänsten som produktionsingenjör och har nu arbetat i den nuvarande NYAB-koncernen sedan år 2018.

”Jag studerade först inom social- och hälsovårdsbranschen, men det kändes ändå inte helt rätt för mig, så jag bytte bransch. Min utbildning på yrkeshögskolan Savonia var mycket mångsidig och omfattade bland annat miljöforskning och -skydd, vattenvård och cirkulär ekonomi. Det gav en bra grund för jobbet som produktionsingenjör, men jag har också lärt mig mycket genom praktiskt arbete”, konstaterar Minna.

I oktober 2021 blev Minna kvalitetsansvarig med ansvar för kvaliteten på operativ nivå i NYAB Finland Oy. Nu står hon inför nya förändringar, eftersom Minna i fortsättningen kommer att koncentrera sig på arbetarsäkerheten. Kvalitetsfrågorna övergår till kvalitetschefen, som just har inlett sitt arbete. ”Säkerheten är en allt viktigare faktor i NYAB:s verksamhet. Vi bygger krävande objekt som inkluderar riskfyllda arbetsmoment, såsom till exempel lyft av tunga laster och arbete på ställningar”, berättar Minna.

Arbetarsäkerheten ligger på en god nivå hos NYAB och man har rätt inställning, men även i den här frågan vill företaget hela tiden bli bättre. Minnas arbetsdagar består både av planering och praktiskt genomförande. Att utveckla systemen, utarbeta instruktioner och handleda medarbetarna är en viktig del av arbetet, precis som att uppfylla standarder, föra statistik och skriva rapporter. ”Från början av året har jag också varit arbetarskyddschef och tillsammans med arbetarskyddskommissionen följer vi situationen och för vidare utvecklingsidéer. Att utveckla säkerheten kräver starkt samarbete, som både ledningen och hela personalen engagerar sig i”, sammanfattar Minna.

Minna upplever att det bästa med hennes arbete är variationen. ”Arbetsdagarna och -uppgifterna varierar dagligen. I regel arbetar jag på kontoret, men tidvis besöker jag byggarbetsplatser”, tillägger hon.

Fritiden tillbringar Minna i huvudsak med sin partner och familjens tax Norman.

”Vi träffar familj och vänner och rör oss mycket utomhus. Kuopio är ett trevligt ställa att bo på och jag rekommenderar också för alla som kommer hit att besöka hamnen och Puijo, där det 75 meter höga tornet bjuder på en fantastisk utsikt över landskapet i Savolax”, tipsar Minna.

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

Elin Åhrberg

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

NYAB-logo

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

Vastuullisuus noston kuva

SkartaNYAB startar ett joint venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta Energi och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planering av Östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Utajärvi

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – bygglov för uppförande av ett solkraftverk och Horizon-forskningsmedel från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer