Strategi och värden

Uppdrag

NYAB bygger en ren framtid.

Vision

NYAB är en pionjär inom rena energilösningar och en respekterad byggpartner för ett koldioxidneutralt samhälle i Norden.

Strategi

NYAB har ställt up följande strategiska mål för åren 2022–2024:

  1. Fortsatt lönsam tillväxt
  2. Påskyndande av kommersialiseringen av projekt för förnybar energi
  3. Stärkande av entreprenörs kultur

Värden

NYAB har en stark entreprenörssjäl.

Entreprenörskap en styrande attityd som hjälper oss navigera en ständigt skiftande värld, och förekomma konkurrenter i att erbjuda våra kunder de bästa möjliga lösningarna. Hierarkier och byråkrati har ingen plats hos oss. Vi bygger vår verksamhet på snabba beslut, bra driv, kostnadsmedvetenhet och framförallt en gemensam vilja att tillsammans bygga ett bättre samhälle. Vi vill att alla anställda skall känna företaget som sitt.

Vi bygger en ren framtid, där miljömässigt hållbara beslut är viktiga för oss.

 

NYAB bygger förnybar energi och hållbar infrastruktur. Att bygga förnybar energi bidrar till att minska klimatavtrycket. Hållbar infrastruktur möjliggör ansvarsfull rörelse och boende. Att minska samhällets koldioxidavtryck möjliggörs av vardagliga val på byggarbetsplatser och kontor; optimering av processer, utnyttjande av återvunnet material och andra hållbara val, var och en av oss kan påverka dessa.

Inte ensam, utan tillsammans mot ett gemensamt mål.

 

Effektivitet och framgångsrika projekt är resultatet av fungerande team med transparenta mål, arbetssätt och resultat. Därför betonar vi attityden hos en lagspelare och samarbetsförmåga. Vi arbetar tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare för att bygga en ren framtid.Vår passion är att alltid sträva efter bättre. Detta är möjligt med samarbete.