Strategi och värden

Uppdrag

NYAB bygger en ren framtid.

Vision

NYAB är en pionjär inom rena energilösningar och en respekterad byggpartner för ett koldioxidneutralt samhälle i Norden.

Strategi

NYAB har ställt up följande strategiska mål för åren 2022–2024:

  1. Fortsatt lönsam tillväxt
  2. Påskyndande av kommersialiseringen av projekt för förnybar energi
  3. Stärkande av entreprenörs kultur

Värden

Entreprenörskap en styrande attityd som hjälper oss navigera en ständigt skiftande värld, och förekomma konkurrenter i att erbjuda våra kunder de bästa möjliga lösningarna. Hierarkier och byråkrati har ingen plats hos oss. Vi bygger vår verksamhet på snabba beslut, bra driv, kostnadsmedvetenhet och framförallt en gemensam vilja att tillsammans bygga ett bättre samhälle.

Vi bygger en hållbar framtid för människa, samhälle, klimat och natur. I alla skeden av verksamheten arbetar vi för att minimera negativ miljöpåverkan.

Tillsammans med kunden mot gemensamma mål. Vi vill att alla anställda skall känna företaget som sitt.