Projektutveckling

NYAB äger 40% av ett joint venture som har etablerats tillsammans med CapMans fond Nordic Infrastructure II. Skarta Energy Oy är verksamma under det gemensamma bolaget och har en snabbt växande portfolio bestående av projektutveckling inom förnybar energi. Vår projektutveckling är koncentrerad till solkraftsprojekt som kan kompletteras med vindkrafts- och vätgaslösningar. Vi utvecklar några av de största solkraftsprojekten i Finland, så som det i de nedlagda torvmosseområdena på mer än 100 hektar i Utajärvi. Företaget driver även projektet i de gamla gruvdistrikten Hitura och Pyhäsalmi i Norra Österbotten.

Vi också utformade det banbrytande Near Energy-konceptet åt kommuner, städer och industrier för koldioxidneutral lokal el. Med Near Energy-konceptet möter vi tillsammans med våra kunder de möjligheter som omställningen på energimarknaden skapar genom att erbjuda lokalproducerad el. I praktiken innebär Near Energy konkurrenskraftigt prissatt elektricitet som produceras med vind- och/eller solenergi åt lokala operatörer. För dessa erbjuder Near Energy framför allt lokalproducerad, prisvärd energi samtidigt som deras image och konkurrenskraft främjas. Near Energy ökar också lokal kompetens och efterfrågan, skapar sysselsättning inom byggnation och underhåll och bidrar till en positiv atmosfär och ny vitalitet.

Läs mer: www.skartaenergy.fi