Projektutveckling

Vi har ett holistiskt arbetssätt och vår kompetens sträcker sig över hela värdekedjan, från identifiering av utvecklingsområden till ingenjörskonst, och från upphandlingar till implementering och energiförsäljning.

Våra styrkor ligger främst i vår solida värdekedja: Vi kan se den större bilden och samarbetar gärna med andra branschledare. För oss går planering och utförande hand i hand, och de två stödjer ständigt varandra. Med ingenjörer som förstår hur deras arbete implementeras i praktiken kan vi skapa de bästa och mest effektiva metoderna för att optimera varje projekt.

Utvecklings-, ingenjörs- och förberedande arbete har i ett bredare sammanhang centraliserats kring projektutveckling. Vårt drivna team stöttar oss vid våra egna projekt, samt hjälper partners och kunder i deras projekt för en renare framtid. Just nu fokuserar projektutvecklingen på projekt inom förnybar energi och energilagring samt förberedelser inför kommande väteprojekt. Vår projektutveckling tar alltid avstamp i de särskilda kännetecknen och möjligheterna för respektive område.

Vårt egna koncept Lokal Energi är ett exempel på de fördelar som våra kunder, kommuner och stora industriföretag fått av vår projektutveckling.