Kalajoen keskuspuhdistamo

Skartan Vesikolmio Oy:lle rakentama Kalajoen keskuspuhdistamo on merkittävä ympäristöinvestointi, joka muun muassa parantaa Kalajoen veden laatua.

Hanke sai Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta, mikä on osoitus hankkeen selkeistä ja mitattavista ympäristölle hyödyllisistä vaikutuksista. Pääurakoitsijana toimineen Skarta Finland Oy:n osalta puhdistamohankkeen I-vaiheen urakka sisälsi muun muassa louhintaa, runsaasti putkistotöitä ja pohjaveden alentamista sekä valvomon, esikäsittelylaitoksen, jälkikäsittely- ja ilmastusaltaiden sekä laajan kompostointikentän rakentamisen. Vesikolmio toimii Kalajokilaaksossa kuuden kunnan alueella, ja investoinnin arvo oli noin 16 miljoonaa euroa. 1. vaiheessa puhdistamolle tuleva jätevesimäärä on noin 6 500 kuutiota vuorokaudessa ja vastineluku noin 30 000. 2. vaiheessa puhdistamolle tuleva jätevesimäärä on noin 9 000 kuutiota vuorokaudessa sekä vastineluku noin 50 000.

Kalajoen keskuspuhdistamo:
Paikkakunta: Kalajoki
Tilaaja: Vesikolmio Oy
Valmistumisvuosi: 2018