Liiketoiminta

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja. Liiketoimintamme keskittyy energia-, infra- ja teollisuusrakentamiseen sekä uusiutuvan energian hankekehitykseen. Hyödynnämme vahvaa asemaamme erityisesti pohjoisemmilla alueilla Suomessa ja Ruotsissa, joissa suunniteltujen hiilivapaaseen teollisuuteen liittyvien investointien tuleville vuosikymmenille on arvioitu olevan suuruudeltaan jopa yli 100 miljardia euroa. Lisäksi meillä on projekteja Tukholman alueella, jossa kiihtyvä kaupungistuminen lisää kysyntää kestävälle infrastruktuurille. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme Suomessa ja Ruotsissa.

Energiarakentaminen

Keskitymme toteuttamaan hiilineutraaleita energiahankkeita yhteistyössä teollisuuden ja julkisyhteisöjen kanssa. Näemme mahdollisuuksia erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiassa sekä tulevaisuudessa myös vihreän vedyn hankkeissa.

Balance of Plant (BoP) -rakentaminen merkitsee tuulipuistojen maanrakennus-, perustus- ja sähköverkkotyöt urakkakohtaisesti määritellyssä laajuudessa. Olemme erikoistuneet BoP-projekteihin ja olleet mukana jo yli 190 tuulivoimalan rakentamisessa.

BoP-projekteissa asiantuntijamme ottavat vastuulleen kokonaisuuden suunnittelutöistä ja maaperätutkimuksesta lähtien. Siitä etenemme nostoalueiden rakentamiseen ja perustusten tekemiseen vaativine betonivaluineen. Rakennamme myös tuulipuiston sisäisen sähköverkon kaapeliasennuksineen ja huolehdimme sen liittämisestä valtakunnan verkkoon. Teemme myös tuulipuiston tarvitsemat oheistyöt kuten tiestön kunnostamisen tai rakentamisen. BoP-projektien lisäksi vastaanotamme mielellämme tarjouskyselyjä myös pienemmistä kokonaisuuksista, asiakkaan tarpeen mukaan.

Infrarakentaminen

NYAB-konsernin yhtiöillä on vuosikymmenten kokemus vaativista väylä-, rautatie- ja sillanrakennustöistä. Toteutamme erilaiset liikenneväylät ja niihin liittyvän aluerakentamisen tehokkaasti, täsmällisesti ja asiakaslähtöisesti. Pitkän kokemuksemme tuomalla ammattitaidolla organisoimme ja aikataulutamme työt siten, että liikenne saadaan kulkemaan mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti koko projektin ajan.

Sillanrakentamisen asiantuntijoina suunnittelemme ja teemme kokonaistoimituksena kaikki siltatyöt pienistä silloista suuriin siltarakenteisiin, niin maalla kuin yli vesistöjen. Auto- ja kevyen liikenteen siltojen sekä tierumpujen ja putkisiltojen lisäksi rakennamme erityyppisiä betonisia ja teräksisiä kattoja, maasiltoja sekä luiskia. Sillanrakentamisen yhteydessä teemme myös kaikki oheistyöt kuten maankäytön suunnittelun, asfalttityöt sekä kaiteiden, aitojen ja valaistuksen asennuksen.

Uusien siltojen, teiden, rautateiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi korjaamme ja parannamme olemassa olevia liikenneväyliä. Ylläpidämme valtion ja kuntien infrastruktuuria myös monivuotisilla kunnossapitosopimuksilla.

Teollisuusrakentaminen

NYABin vahva ammattiosaaminen ja kyky tehdä innovatiivisia ratkaisuja luovat perustan onnistuneelle erikois- ja teollisuusrakentamiselle. Tätä tukevat uudenaikainen kalustomme ja laitteistomme.

Rakennamme asiakkaidemme tarpeiden mukaisia teollisuusrakennuksia muun muassa tuotanto- ja logistiikka-alan yrityksille, vesilaitoksille, työpajoille sekä paperi- ja kaivosteollisuudelle. Tartumme rohkeasti myös kaikkein haastavimpiin erikoisrakentamisen kohteisiin, olivat kyseessä sitten bio- ja lämpövoimalaitokset, vesihuoltolaitokset, teollisuushallit tai tuotantolaitokset. Liiketoimintaamme kuuluvat myös erityisprojektit, kuten talonsiirtoprojektit zero waste -toimintamallilla.

Erikois- ja teollisuusrakentamisen hankkeisiin tuomme lisäarvona ennen kaikkea vahvaa projektijohtamista sekä osaamista haastavista pohjaolosuhteista ja betonitöistä. Kehitämme ja optimoimme jatkuvasti prosessejamme ja teknologioitamme.

Asiakkaamme ovat oppineet luottamaan pitkän kokemuksen tuomaan asiantuntemukseemme ja yhteistyökykyymme: työt sujuvat saumattomasti kaikkien yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Hankekehitys

NYAB omistaa 34 % CapMan Nordic Infrastructure II -rahaston kanssa perustetusta yhteisyrityksestä, jonka alla toimivalla Skarta Energyllä on nopeasti kasvava uusiutuvan energian hankekehitysportfolio. Skarta Energyn hankekehitys on keskittynyt aurinkovoimahankkeisiin, joita voidaan täydentää tuulivoiman rakentamisella ja vetyratkaisuilla. Se on kehittämässä Suomen suurimpiin kuuluvia aurinkovoimahankkeita esimerkiksi yli sadan hehtaarin käytöstä poistetuille turvesuoalueille Utajärvellä sekä Hituran ja Pyhäsalmen vanhoille kaivosalueille Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisäksi Skarta Energy on suunnitellut kunnille, kaupungeille ja teollisuudelle soveltuvan, edistyksellisen Vierivoima-konseptin, jolla tähdätään hiilineutraaliin lähisähköön. Vierivoima-konseptilla yhtiö vastaa yhdessä asiakkaidensa kanssa energiamarkkinoiden murroksen tuomiin mahdollisuuksiin tarjoamalla lähellä tuotettua sähköä paikalliseen käyttöön. Käytännössä Vierivoima tarkoittaa tuuli- ja/tai aurinkovoimalla tuotettua, hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä lähiseudun toimijoille. Heille Vierivoima tuo ennen kaikkea lähellä tuotettua, edullista energiaa, ja lisäksi maine- ja kilpailuetua. Vierivoima myös lisää paikallista osaamista ja kysyntää, tuo työpaikkoja rakentamiseen ja ylläpitoon sekä luo myönteistä virettä ja uutta elinvoimaa.