Hallitus

Jan Öhman

hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1960)
Koulutus: Lukiokoulutus, liiketalous

 • MESON AB, hallituksen jäsen

Jan Öhmanilla on kattava kokemus talousjohtajan tehtävistä sekä listattujen yhtiöiden hallinnosta. Viimeisimpänä tehtävänään hän toimi Tukholman pörssiin listatun Industrivärden AB:n talousjohtajana vuosina 2019–2022. Aiemmin hän on toiminut talousjohtajana mm. IPCO AB:ssa vuosina 2018–2019, Indutrade AB:ssa vuosina 2014–2018 sekä Sandvik-konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuosina 2006–2014. Lisäksi hän on toiminut useissa eri johtotehtävissä Boliden-konsernissa.

Öhman aloitti yhtiön hallituksen jäsenenä huhtikuussa 2023 ja valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 27.9.2023. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä

 • 210 000 osaketta

Markku Kankaala

hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen

Lisätietoa

+-

(s. 1963)
Koulutus: Kone- ja metallitekniikan insinööri

 • Perheyhtiö PM Ruukki Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen AktiiviOmistus Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Wetteri Oyj, hallituksen puheenjohtaja

Markku Kankaala on pohjoispohjalainen yrittäjä ja aktiiviomistaja. Vuodesta 2020 lähtien hän on toiminut PM Ruukki Oy:n toimitusjohtajana. Hän on mm. Afarak Group Oyj:n (ent. Ruukki Group Oyj) perustaja ja on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuosina 1993-2017. Enersense International Oyj:n hallituksen jäsenenä hän toimi vuosina 2020-2021. Lisäksi hän on ollut mukana noin 50 yrityksen hallituksessa.

Kankaala aloitti NYAB Oyj:n hallituksen jäsenenä heinäkuussa 2021. Hän toimi hallituksen puheenjohtajana 27.9.2023 saakka ja tämän jälkeen varapuheenjohtajana. Kankaala on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä:

 • PM Ruukki Oy: 27 117 491 osaketta

Anders Berg

hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen

Lisätietoa

+-

(s. 1972)
Koulutus: Tuotantotalouden diplomi-insinööri

 • Backgatan Industri (perheyritys), omistaja
 • Runway Safe Group, hallituksen jäsen
 • Mobilaris AB, hallituksen jäsen
 • Air Spiralo Group, Senior Advisor

Anders Bergillä on 25 vuoden kansainvälinen kokemus rakentamisen, verkkokaupan ja teollisuuden toimialoilta. Hän toimi Ruotsin First North -markkinapaikalle listatun OXE Marine AB:n toimitusjohtajana vuosina 2022-2023 ja aiemmin sen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2018–2022. Aiemmin hän on toiminut mm. Tukholman pörssiin listatun Lindab AB:n toimitusjohtajana vuosina 2013–2017, Byggmax AB:n hallituksen jäsenenä vuosina 2019–2021 sekä Plannja AB:n toimitusjohtajana vuosina 2004-2010. Hän on toiminut myös useissa johtotehtävissä SSAB- ja Diab-konserneissa sekä neuvonantajana useille teollisuuden yrityksille.

Berg valittiin NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi huhtikuussa 2023. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä

 • 327 592 osaketta

Lars-Eric Aaro

hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen

Lisätietoa

+-

(s. 1956)

 • Luleå Näringsliv, hallituksen puheenjohtaja
 • Mobilaris AB, hallituksen puheenjohtaja
 • Blastr Green Steel A/S, hallituksen puheenjohtaja
 • LTU Holding AB, hallituksen puheenjohtaja
 • WIBAX AB, hallituksen jäsen
 • Predge AB, hallituksen jäsen
 • Blastr Green Steel AB, hallituksen jäsen
 • Vanir Green Industries A/S, hallituksen jäsen
 • PartnerInvest Norr AB, hallituksen jäsen
 • Johrika AB, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

Lars-Eric Aaro aloitti NYAB Oyj:n hallituksen jäsenenä joulukuussa 2022. Hän on valmistunut vuori-insinööriksi (M.Sc.) Luulajan teknillisestä yliopistosta ja on sen teknillisten tieteiden kunniatohtori. Hän toimi LKAB-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2009–2015 sekä AFRY-konsernin myyntijohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2015–2018. Aiemmin hän on työskennellyt myös mm. Bolidenin ja Outokummun palveluksessa. Nykyään hän toimii useiden yhtiöiden hallitus- ja neuvonantotehtävissä, ja hänellä on laajat liike-elämän verkostot.

Aaro on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Barbro Frisch

hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen

Lisätietoa

+-

(s. 1957)
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Barbro Frisch on toiminut liikkeenjohdon konsulttina vuodesta 2008 alkaen. Hänen toimeksiantoihinsa ovat kuuluneet mm. vt. toimitusjohtajan tehtävät kiinteistökehitysyhtiö Einar Mattsson Projektutveckling AB:ssa, vt. hankinnoista vastaavan johtajan tehtävät rakennusalalla toimivassa Veidekke-konsernissa sekä useat neuvonantotehtävät Skanska-konsernissa. Hallitustyöskentelystä hänellä on kokemusta mm. Swedish Lorry Parts AB:sta vuosilta 2020–2023.

Frisch valittiin NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi huhtikuussa 2023. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä

 • 17 800 osaketta

Johan Larsson

hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1980)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, hallituksen puheenjohtaja
 • Bingab Barents Investment Group AB, hallituksen jäsen
 • Barents Fastigheter AB, hallituksen jäsen
 • Luleå Business Region AB, hallituksen jäsen

Johan Larsson on luulajalainen yrittäjä, joka toimi NYAB Sverige AB:n toimitusjohtajana vuosina 2012-2022 ja nimitettiin NYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.4.2022. Hän on toiminut yrittäjänä useassa kasvuyhtiössä eri toimialoilla ja on osallistunut lähes 30 yrityksen hallitustyöskentelyyn. Hän on NYAB Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:n sekä sijoitusyhtiö Barents Investment Group AB:n perustaja ja toimii luottamustehtävissä mm. Luleå Business Regionin hallituksen jäsenenä. NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Larsson ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän omistaa 50 % yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:sta ja toimii operatiivisissa johtotehtävissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Omistukset NYAB Oyj:ssä:

 • Johan Larsson: 772 668 osaketta
 • Bingab Barents Investment Group AB: 3 937 877 osaketta
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Larssonin omistus 50 %): 242 349 800 osaketta

Johan K Nilsson

hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen

Lisätietoa

+-

(s. 1960)

 • JKN Advokat AB, hallituksen jäsen
 • JKN Advokatbyrå AB, hallituksen jäsen
 • Brf Ingenjören 14, hallituksen jäsen
 • Hubert Best AB, hallituksen jäsen
 • Lundqvist Advokatbyrå AB, hallituksen jäsen

Johan K Nilsson on rakennusjuridiikkaan erikoistunut asianajaja, jolla on pitkäaikainen kokemus rakennusalan yhtiöiden lakiasiaintoiminnoista. Hän on työskennellyt yrityslakimiehenä Peab-konsernissa 2003–2016 ja Skanska-konsernissa 1998–2003. Vuodet 2013–2016 hän toimi Peab-konsernin lakiasiainjohtajana. Luottamustehtävissä hän on toiminut mm. Ruotsin rakennusalan sopimuskomitean hallituksen jäsenenä 2001–2011. Nykyisin Nilsson toimii JKN-asianajotoimiston osakkaana sekä välimiehenä ja luennoitsijana rakennusjuridiikkaa koskevissa kysymyksissä. NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Nilsson on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, sillä hän toimii partnerina asianajotoimistossa, joka tarjoaa konserniyhtiöille niiden liiketoimintaan kuuluvia projekteja koskevia juridisia palveluita.

Jari Suominen

hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1957)
Koulutus: insinööri

Jari Suomisella on 40 vuoden kansainvälinen kokemus energia-alalta. Vuosina 1981–2007 hän toimi ExxonMobilin ja vuosina 2007–2019 St1-konsernin palveluksessa erilaisissa polttoaineisiin sekä sähkön- ja lämmöntuotantoon liittyvissä johtotehtävissä vastaten mm. St1:n uusiutuvan energian liiketoiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Nykyään Suominen toimii St1:n toimitusjohtajan neuvonantajana. NYAB Oyj:n hallituksessa hän on toiminut heinäkuusta 2021 alkaen.

Suominen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä

 • 39 000 osaketta

Kim Wiio

hallituksen jäsen

Lisätietoa

+-

(s. 1971)
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti

 • St1 Nordic Oy, hallituksen jäsen
 • Mininvest Oy, perustaja ja omistaja

Kim Wiio on St1 Nordic Oy:n merkittävä osakkeenomistaja ja toiminut sen johto- sekä hallitustehtävissä vuodesta 2001. Hän toimi yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2007–2018 ja on nykyisin sen hallituksen jäsen. Wiiolla on monipuolinen liikkeenjohdollinen kokemus eri Pohjoismaista ja hän on osallistunut lukuisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on hyödyntää päästötöntä teknologiaa energiantuotannossa. Lisäksi hän on ollut mukana useissa kotimaisissa ja rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä.

Wiio valittiin NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi huhtikuussa 2024. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä:

 • Mininvest Oy: 24 031 791 osaketta