Hallitus

Markku Kankaala,

hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1963)
Koulutus: Kone- ja metallitekniikan insinööri

 • Perheyhtiö PM Ruukki Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • MBÅ Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen AktiiviOmistus Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Wetteri Oyj, hallituksen puheenjohtaja
 • Andament Group Oy, hallituksen jäsen

Markku Kankaala on pohjoispohjalainen yrittäjä ja aktiiviomistaja, joka aloitti NYAB Oyj:n hallituksen puheenjohtajana heinäkuussa 2021. Vuodesta 2020 lähtien hän on toiminut PM Ruukki Oy:n toimitusjohtajana. Hän on mm. Afarak Group Oyj:n (ent. Ruukki Group Oyj) perustaja ja on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuosina 1993-2017. Enersense International Oyj:n hallituksen jäsenenä hän toimi vuosina 2020-2021. Lisäksi hän on ollut mukana noin 50 yrityksen hallituksessa.

Kankaala on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän omistaa 21,2 % yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Andament Group Oy:n osakkeista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä:

 • Andament Group Oy: 135 168 994 osaketta
 • PM Ruukki Oy: 26 500 osaketta

Johan K Nilsson,

hallituksen varapuheenjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1960)

 • JKN Advokat AB, hallituksen jäsen
 • JKN Advokatbyrå AB, hallituksen jäsen
 • Brf Ingenjören 14, hallituksen jäsen
 • Hubert Best AB, hallituksen jäsen
 • Lundqvist Advokatbyrå AB, hallituksen jäsen

Johan K Nilsson on rakennusjuridiikkaan erikoistunut asianajaja, jolla on pitkäaikainen kokemus rakennusalan yhtiöiden lakiasiaintoiminnoista. Hän on työskennellyt yrityslakimiehenä Peab-konsernissa 2003–2016 ja Skanska-konsernissa 1998–2003. Vuodet 2013–2016 hän toimi Peab-konsernin lakiasiainjohtajana. Luottamustehtävissä hän on toiminut mm. Ruotsin rakennusalan sopimuskomitean hallituksen jäsenenä 2001–2011. Nykyisin Nilsson toimii JKN-asianajotoimiston osakkaana sekä välimiehenä ja luennoitsijana rakennusjuridiikkaa koskevissa kysymyksissä. NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Nilsson on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, sillä hän käyttää määräysvaltaa asianajotoimistossa, joka tarjoaa konserniyhtiöille niiden liiketoimintaan kuuluvia projekteja koskevia juridisia palveluita.

Nilsson omistaa 109 488 NYAB Oyj:n osaketta.

Lars-Eric Aaro

Lisätietoa

+-

(s. 1956)

 • Luleå Näringsliv, hallituksen puheenjohtaja
 • Mobilaris AB, hallituksen puheenjohtaja
 • Norra Skog, hallituksen jäsen
 • WIBAX AB, hallituksen jäsen
 • Predge AB, hallituksen jäsen

Lars-Eric Aaro aloitti NYAB Oyj:n hallituksen jäsenenä joulukuussa 2022. Hän on valmistunut vuori-insinööriksi (M.Sc.) Luulajan teknillisestä yliopistosta ja on sen teknillisten tieteiden kunniatohtori. Hän toimi LKAB-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2009–2015 sekä AFRY-konsernin myyntijohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2015–2018. Aiemmin hän on työskennellyt myös mm. Bolidenin ja Outokummun palveluksessa. Nykyään hän toimii useiden yhtiöiden hallitus- ja neuvonantotehtävissä, ja hänellä on laajat liike-elämän verkostot.

Aaro on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Jukka Juola

Lisätietoa

+-

(s. 1969)
Koulutus: Insinööri (AMK)

 • Andament Group Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Solarigo Systems Oy ja Solarigo Oy, hallituksen jäsen
 • Kallastor Oy, hallituksen jäsen
 • Hanhikiven Sähkönmyynti Oy, hallituksen jäsen
 • Steel Group Pohjanmaa Oy, hallituksen puheenjohtaja

Jukka Juola toimi NYAB Finland Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2020-2022. Hän on toiminut Andament Group Oyj:n osakkaana vuodesta 1994 alkaen ja sen toimitusjohtajana vuosina 2001-2014 sekä 2020 alkaen. Vuosina 2013–2017 Juola työskenteli Suomen Maastorakentajat Oy:n toimitusjohtajana ja SL Asfaltti Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2009–2013. NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Juola ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän omistaa 56,1 % yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Andament Group Oy:n osakkeista ja on aiemmin toiminut operatiivisissa johtotehtävissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Omistukset NYAB Oyj:ssä:

 • Jukka Juola: 22 033 osaketta
 • Kallastor Oy: 1 415 474 osaketta
 • Andament Group Oy: 135 168 994 osaketta

Johan Larsson

Lisätietoa

+-

(s. 1980)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, hallituksen puheenjohtaja
 • Bingab Barents Investment Group AB, hallituksen jäsen
 • Barents Fastigheter AB, hallituksen jäsen
 • Luleå Business Region AB, hallituksen jäsen

Johan Larsson on luulajalainen yrittäjä, joka toimi NYAB Sverige AB:n toimitusjohtajana vuosina 2012-2022 ja nimitettiin NYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.4.2022. Hän on toiminut yrittäjänä useassa kasvuyhtiössä eri toimialoilla ja on osallistunut lähes 30 yrityksen hallitustyöskentelyyn. Hän on NYAB Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:n sekä sijoitusyhtiö Barents Investment Group AB:n perustaja ja toimii luottamustehtävissä mm. Luleå Business Regionin hallituksen jäsenenä. NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Larsson ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän omistaa 50 % yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:sta ja toimii operatiivisissa johtotehtävissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Omistukset NYAB Oyj:ssä:

 • Johan Larsson: 255 000 osaketta
 • Bingab Barents Investment Group AB: 175 000 osaketta
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Larssonin omistus 50 %): 241 217 200 osaketta

Mikael Ritola

Lisätietoa

+-

(s. 1989)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, hallituksen jäsen
 • OLARIT Invest AB, hallituksen jäsen

Mikael Ritola on konserniyhtiö NYAB Finland Oy:n toimitusjohtaja ja NYAB Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:n perustajaosakas. Hänellä on laaja kokemus yrittäjyydestä ja johtamisesta sekä kannattavan kasvun rakentamisesta rakennus- ja infratoimialalla. NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Ritola ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän omistaa 50 % yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:sta ja toimii operatiivisissa johtotehtävissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Omistukset NYAB Oyj:ssä:

 • Mikael Ritola: 186 320 osaketta
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Ritolan omistus 50 %): 241 217 200 osaketta

Aarne Simula

Lisätietoa

+-

(s. 1965)

 • Oulun Kauppakamari, hallituksen jäsen
 • Taiga Chemicals Oy, hallituksen jäsen
 • Simula Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Wetteri Oyj, toimitusjohtaja

Aarne Simula on oululainen yritysjohtaja, joka on toiminut sijoittajana Aktiiviomistajat-yhteenliittymässä vuodesta 2017. Hän on työskennellyt autoliike Wetteri Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2008 alkaen ja toimii aktiivisesti kansainvälisissä autoalan verkostoissa. Luottamustehtävissä hän toimii mm. Oulun kauppakamarin hallituksen jäsenenä. NYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Simula on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä

 • 2 951 189 osaketta

Jari Suominen

Lisätietoa

+-

(s. 1957)
Koulutus: insinööri

Jari Suomisella on 40 vuoden kansainvälinen kokemus energia-alalta. Vuosina 1981–2007 hän toimi ExxonMobilin ja vuosina 2007–2019 St1-konsernin palveluksessa erilaisissa polttoaineisiin sekä sähkön- ja lämmöntuotantoon liittyvissä johtotehtävissä vastaten mm. St1:n uusiutuvan energian liiketoiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Nykyään Suominen toimii St1:n toimitusjohtajan neuvonantajana. NYAB Oyj:n hallituksessa hän on toiminut heinäkuusta 2021 alkaen.

Suominen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset NYAB Oyj:ssä

 • 39 000 osaketta