Strategia ja arvot

Tarkoitus

Mahdollistamme yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville.

Missio

Tarjoamme laadukkaita sekä kustannustehokkaita vaativan infrastruktuurin, uusiutuvan energian ja teollisuuden rakentamista koskevia ratkaisuja.

Visio

Visionamme on olla ensisijainen kumppani paremman tulevaisuuden rakentamisessa tuleville sukupolville sekä omistautuneiden ammattilaisten ensisijainen valinta työpaikaksi.

Strateginen suunnitelma vuosille 2024-2026

NYABin strateginen suunnitelma vuosille 2024–2026 perustuu neljään peruspilariin: ihmiset ensin, vastuullisuus asiakkaita ja yhteiskuntaa kohtaan, toiminnallinen erinomaisuus sekä kannattava kasvu.

Ihmiset ensin

NYAB korostaa turvallisuutta korkeimpana prioriteettinaan ja tavoittelee tulevansa toimialansa houkuttelevimmaksi työpaikaksi. NYABin menestys pohjautuu osaaviin ja motivoituneisiin työntekijöihin sekä suoriteperusteiseen kulttuuriin, jossa keskitytään hyödyntämään jokaisen yksilön ja tiimin vahvuuksia sekä tarjoamaan mahdollisuuksia kasvulle ja kehittymiselle. Strategiakauden aikana NYAB keskittyy mm. yhteistyön parantamiseen ja liiketoimintayksiköiden välisten yhteisten onnistumisten rakentamiseen.

Vastuullisuus asiakkaita ja yhteiskuntaa kohtaan

NYAB on määritellyt toimintansa tarkoitukseksi mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville, ja sen missiona on tarjota laadukkaita sekä kustannustehokkaita vaativan infrastruktuurin, uusiutuvan energian ja teollisuuden rakentamista koskevia ratkaisuja. Julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille tarjoamiensa palveluiden myötä NYAB on mahdollistamassa vihreää siirtymää Pohjoismaissa. Strategiakauden aikana NYAB keskittyy erityisesti asiakastyytyväisyyteen sekä panostaa vastuullisuuteen kehittääkseen tarjontaansa ja panostaan yhteiskunnalle entisestään sekä vastatakseen EU:n ilmastotavoitteisiin ja tuleviin CSRD-sääntelyn vaatimuksiin.

Operatiivinen erinomaisuus

NYABin poikkeuksellisen vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ovat seurausta liiketoiminnan avaintekijöistä, jotka tukevat tehokkuutta ja kilpailuetuja sekä tarjoavat mahdollisuuksia skaalata yhtiön liiketoimintamallia. NYAB pyrkii entisestään vahvistamaan näitä avaintekijöitä keskittymällä jatkuvaan parantamiseen operaatioissaan. Operatiivista erinomaisuutta pyritään kehittämään lisäämällä rajat ylittävää resurssien jakamista ja projektien toteuttamista, keskittymällä kokonaisvaltaiseen kustannustietoisuuteen kaikkialla organisaatiossa sekä tavoittelemalla asteittaisia parannuksia liiketoiminnassa digitaalisia työkaluja ja yhteistyötä hyödyntämällä. Samanaikaisesti NYAB on päättänyt aloittaa strategisen arvioinnin koskien yhtiön vähemmistöosakeomistuksia, kuten osakkuusyhtiö Skarta Energyä.

Kannattava kasvu

NYABin liiketoimintamalli perustuu kannattavalle asemalle infra-, energia- ja teollisuusprojektien arvoketjussa sekä onnistunutta projektien toteutusta varten optimoidulle organisaatiorakenteelle. NYAB pyrkii hyödyntämään liiketoimintamalliaan entistä suuremmassa laajuudessa ja kasvamaan orgaanisesti mm. vihreän siirtymän investointeihin liittyvissä hankkeissa Ruotsissa ja Suomessa, suuren mittakaavan infrastruktuuriprojekteissa Ruotsissa sekä energiaprojekteissa Suomessa. NYAB pyrkii myös lisäämään yhteistyösopimusten ja pitkäaikaisten kunnossapitosopimusten osuutta Ruotsissa ja Suomessa sekä täydentämään kasvuaan strategisilla yritysostoilla, jotka tarjoavat synergioita ja/tai keskeistä osaamista priorisoiduilla liiketoiminta-alueilla.

 

Arvot ja kulttuuri

NYABilla on vahva yrittäjähenki.

Vahva yrittäjähenkinen asenteemme ohjaa toimintaamme ja auttaa sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan sekä tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Tutkimme markkinoita jatkuvasti tunnistaaksemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehdäksemme prosessistamme tehokkaampia ja turvallisempia. Työkulttuurimme keskiössä ovat dynaaminen päätöksenteko, motivoituneet työntekijät ja kustannustietoisuus jokaisessa vaiheessa.

Mahdollistamme yhteiskunnan kehityksen tuleville sukupolville.

Edistämme yhteiskunnan kehitystä ja vihreää siirtymää kestävän infrastruktuurin, teollisen rakentamisen ja uusiutuvan energian hankkeiden myötä. Rakennamme menestystä ja parempaa tulevaisuutta kestäviä ratkaisuja luovilla päivittäisillä valinnoilla työmailla ja toimistoissa. Päätöksemme johtavat kestävään liiketoimintaan sekä osallistavaan, kehittyvään työympäristöön, jossa ihmiset viihtyvät.

Ei erikseen, vaan yhdessä kohti yhteistä päämäärää.

Yhteistyö on meille luonnollinen osa arkea. Kun tunnistamme ja hyödynnämme toistemme vahvuuksia, voimme optimoida kyvykkyytemme. Näin vähennämme resurssitarpeita ja luomme hyvin suoriutuvia tiimejä. Kokoamme työryhmiä, joissa on oikea osaaminen ja tasapaino työskennellä yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Yhdessä keskittyminen läpinäkyviin tavoitteisiin, työtapoihin ja tehokkuuteen takaa projektien toteutuksen laadukkaasti sekä aikataulun ja budjetin mukaisesti.