Vastuullisuus

Vastuullinen uudistaminen

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti. Se, mikä on vanhentunut, hävitetään uuden kasvun ja innovoinnin tieltä. Muutoksiin mukauduttaessa on myös otettava opiksi. Käyttämämme materiaalit ja resurssit eivät kestä ikuisesti, joten tapaa tehdä liiketoimintaa on mukautettava tämän päivän tarpeisiin. Siksi myös NYABilla on vastuu toteuttaa ympäristön kannalta kestäviä ja laadukkaita projekteja huolehtien myös työympäristöstä. Suhtaudumme vastuuseemme vakavasti ja pyrimme joka päivä nostamaan rimaa entistä korkeammalle.

Rakennamme puhtaampaa ja kestävämpää yhteiskuntaa meille kaikille

NYABin liiketoiminta keskittyy energia-, infra ja teollisuusrakentamiseen sekä uusiutuvan energian hankekehityksen. Vaikuttamalla toimialan kehitykseen voimme auttaa rakentamaan puhdasta tulevaisuutta. Siksi testaammekin jatkuvasti parhaita käytäntöjämme ja pyrimme löytämään uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa. Samanaikaisesti pidämme tiukasti kiinni pitkälle kehittyneiden rutiiniemme laadusta, jonka avulla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia.

Työskentelemme yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa

Hyödynnämme pitkäaikaista ja vahvaa asemaamme Suomen ja Ruotsin pohjoisilla alueilla. Meillä on vahva ymmärrys ja läheiset suhteet alueille, sillä monet työntekijöistämme ovat sieltä kotoisin ja asuvat lähistöllä edelleen. Pyrimme työllistämään projekteissamme paikallista henkilöstöä ja välttämään resurssien lennättämistä alueille pitkän matkan päästä. Työllistämällä paikallisia ihmisiä ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja yritysten kanssa olemme onnistuneet rakentamaan vahvat siteet alueelle, jossa toimimme ja meidät tunnetaan.

Hyvät ihmiset tekevät hyvän yrityksen

Haluamme tarjota hyvän työympäristön, jossa mieli ja keho voivat hyvin. Teemme sen käymällä päivittäin keskusteluja työilmapiiristä ja kannustamalla yksilön kehittymiseen.

Ihmisten ja ideoiden moninaisuus muodostaa kulttuurin, jossa yksilöt kukoistavat, onnistuvat ja kehittyvät ihmisinä. Tämä johtaa parempaan laatuun jokaisessa projektissa ja myös parempaan liiketoiminnan kannattavuuteen.

Kestävä ympäristö

NYABin toiminta perustuu pitkän aikavälin näkökulmaan ja kestävään kehitykseen. Meidän on noudatettava ja ylitettävä nykyinen ympäristölainsäädäntö ja -vaatimukset. Pyrimme jatkuvasti minimoimaan negatiiviset ympäristövaikutukset, ja tiedämme, että meidän on pystyttävä vielä parempaan.

Uusiutuvan energian rakentaminen auttaa pienentämään ilmastojalanjälkeä

NYAB rakentaa ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää CO2-päästöjä. NYAB rakentaa tuuli ja aurinkovoimaa yhteistyössä teollisuuden ja julkisyhteisöjen kanssa. NYABin hankkeissa Suomeen on rakennettu tai rakenteilla yhteensä jo yli 900 MW tuulivoimaa. Tuulivoimaloiden määrä käynnissä olevissa ja valmistuneissa tuulipuistoprojekteissa on yhteensä yli 190, mikä vastaa sähköntuotantoa noin 190 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaisiin kulutustarpeisiin*.

(*Vuonna 2009 Suomessa rakennettu 3 MW tuulivoimala tuottaa n. 9000 MWh sähköä vuodessa, kun taas vuonna 2019 rakennettu 4,2 MW tuulivoimala tuottaa yli kaksinkertaisen määrän: 19 000 MWh vuodessa. Uuden tuulivoimalan vuotuinen tuotanto vastaa n. 1 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista kulutusta.)

NYAB on mukana myös aurinkoenergian hankekehityksessä osakkuusyhtiönsä Skarta Energyn kautta. Skarta Energyn tavoitteena on rakentaa seuraavan viiden vuoden aikana 800 MW edestä aurinkovoimaa.