Käänteinen listautuminen

Yhtiön toiminnassa tapahtui kesällä 2021 merkittävä muutos. Skarta Group Oy (nyk. NYAB Finland Oy) ja Privanet Group Oyj (nyk. NYAB Oyj) allekirjoittivat 22.6.2021 osakevaihtosopimuksen, jonka myötä Privanet Group Oyj hankki Skarta Group Oy:n osakekannan. Osakevaihdon täytäntöönpano tapahtui 15.7.2021. Yritysjärjestelyn myötä Privanet Group Oyj:n nimi muutettiin Skarta Group Oyj:ksi ja yhtiön toimiala vastaamaan Skarta-konsernin toimialaa. Yhtiön osakkeita koskevissa oikeuksissa ei ole tapahtunut muutoksia, ainoastaan yhtiöiden osakkeiden määrä kasvoi osana järjestelyä.

Privanet Group Oyj:n ennen osakevaihdon täytäntöönpanoa julkaisemat taloudelliset raportit ja yhtiökokousmateriaalit ovat saatavissa täältä.

Privanet Group Oyj:n ennen osakevaihdon täytäntöönpanoa julkaisemat yhtiötiedotteet ovat saatavissa täältä.

Yhtiöesite

Yhtiö julkaisi osana järjestelyä 15.7.2021 päivätyn yhtiöesitteen, joka on saatavissa täältä.