NYAB sijoituskohteena

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Väliaho esitteli yhtiötä sijoituskohteena Sijoittaja 2023 -tapahtumassa 14.11.2023.

 

Miksi sijoittaa NYAB Oyj:hin?

NYAB on asemoitunut houkutteleville kasvumarkkinoille, jotka ovat vähemmän riippuvaisia suhdanteista. Kestävän infrastruktuurin, uusiutuvan energian ja teollisuusrakentamisen alueilla investointitarpeet ovet lähitulevaisuudessa merkittävät. Julkisten ennusteiden mukaan vihreään siirtymään, julkiseen infrastruktuuriin ja sähköverkkoihin tarvitaan tulevina vuosikymmeninä merkittäviä investointeja sekä Suomessa että Ruotsissa.

NYABin tuottaa toimialallaan selvästi keskimääräistä paremmat katteet. Jatkuvaa kannattavuuttamme tukevat vähän pääomaa sitova liiketoimintamalli sekä vahva taloudellinen asema, joka mahdollistaa oikeiden projektien valitsemisen. Lisäksi yrityskulttuuri, johon kuuluvat vahva toimialaosaaminen ja halu luoda arvoa, johtaa merkittävästi verrokkiyhtiöitä korkeampaan liikevaihtoon per työntekijä.

NYABin keskimääräinen vuotuinen kasvu viimeisen viiden vuoden aikana on ollut yli 10 %, mihin ovat vaikuttaneet orgaaninen kasvu ja sitä ovat tukeneet huolella valikoidut yritysjärjestelyt. Vahva taseemme ja vähän pääomaa sitova liiketoimintamallimme mahdollistavat orgaanisen kasvun, yritysjärjestelyiden jatkamisen sekä houkuttelevan osingon maksamisen osakkeenomistajille.

NYAB lukuina (Q2'23-Q1'24)

NYAB perustettiin

2013

Liikevaihto

300 MEUR

Liikevoitto

18 MEUR

Tase

262 MEUR

Omavaraisuusaste

74 %

Julkisen sektorin liikevaihto

55 %