NYAB sijoituskohteena

 

Toimitusjohtaja Johan Larsson esitteli yhtiötä sijoituskohteena Inderesin sijoittajapäivässä 21.11.2022 ennen nimenmuutosta NYAB Oyj:ksi.

 

Miksi sijoittaa NYAB Oyj:hin?

Vahvat näytöt poikkeuksellisen kannattavasta kasvusta Ruotsin infrarakentamisen markkinoilla

Yhtiöllä on monipuolinen ja huolella valikoitu tilauskanta, joka sisältää useita monivuotisia puite- ja kunnossapitosopimuksia. Ruotsissa toimivat konserniyhtiöt ovat saavuttaneet kannattavaa kasvua jo kymmenen vuoden ajan. Yhtiö osallistuu useisiin julkisen sektorin hankkeisiin erityisesti Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella rakentaen teitä, vesihuoltojärjestelmiä, sähköverkkoja sekä rautateitä. Julkisen sektorin investoinnit tasapainottavat kysyntää myös laskusuhdanteissa, ja esimerkiksi Ruotsin valtion kesällä julkaisema investointisuunnitelma vuosille 2022–2033 sisältää ennätysmäärän investointeja liikenneinfrastruktuuriin. Vahvan markkinatuntemuksen ja osaamisen myötä konsernilla on hyvät edellytykset jatkaa kannattavaa kasvua, josta sillä on vahvat näytöt myös makrotaloudellisesti haastavassa toimintaympäristössä.

Vankka asema Norrbottenin alueen kasvavilla markkinoilla

Yhtiöllä on vahva jalansija Norrbottenin alueella, jossa koko Pohjoismaiden vihreän siirtymän kannalta merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin investointien on arvioitu olevan seuraavan 10–20 vuoden aikana jopa yli 100 miljardia euroa. NYAB on vahvasti läsnä markkina-alueella ja osallistuu useisiin puhtaaseen tulevaisuuteen tähtääviin investointihankkeisiin. Se on mukana rakentamassa mm. uutta infrastruktuuria ja yritysten toimitiloja, joita siirretään laajenevien kaivosalueiden tieltä uusiin paikkoihin.

Monipuolinen osaaminen uusiutuvan energian arvoketjussa

NYAB on panostanut Suomen liiketoiminnassaan erityisesti energiarakentamiseen toteuttamalla mm. BoP-hankkeita, joissa sen vastuulle kuuluvat tuulipuistojen maanrakennus-, perustus- ja sähköverkkotyöt urakkakohtaisesti määritellyssä laajuudessa. Sillä on monipuolista osaamista myös suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista uusiutuvan energian arvoketjussa. Energiakriisi ja epävakaa geopoliittinen tilanne ovat entisestään vauhdittaneet energiaomavaraisuutta parantavien hankkeiden tarvetta sekä uusiutuvaan energiaan ja sähköverkkoihin kohdistuvia investointeja, jolloin myös konsernin osaamiselle on entistä enemmän kysyntää.

NYAB omistaa 40 % CapMan Nordic Infrastructure II -rahaston kanssa perustetusta yhteisyrityksestä, jonka alla toimivalla Skarta Energyllä on nopeasti kasvava uusiutuvan energian hankekehitysportfolio. Sen hankekehitys keskittyy aurinkovoimahankkeisiin, joita voidaan täydentää tuulivoiman rakentamisella valikoiduissa projekteissa. Aktiivinen hankekehitys mahdollistaa myös NYABin energiarakentamisen liiketoiminnan merkittävän kasvattamisen hankkeiden suunnittelua, hankintaa ja rakentamista koskevien sopimusten myötä.