NYAB sijoituskohteena

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Väliaho esitteli yhtiötä sijoituskohteena Sijoittaja 2023 -tapahtumassa 14.11.2023.

Miksi sijoittaa NYAB Oyj:hin?

NYABin liiketoiminta on keskittynyt toimialoille, jotka ovat globaalien megatrendien myötä kasvussa. Vihreä siirtymä vauhdittaa uusiutuvan energian ja sähköverkkojen rakentamista, ja kaupungistuminen lisää kysyntää kaikenlaiselle infrastruktuurille. Geopoliittinen epävarmuus lisää myös paikalliseen tuotantoon kohdistuvien investointien merkitystä.

NYABilla on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta. Ruotsissa sen viimeisen viiden vuoden liikevoittomarginaali on ollut lähes 10 %, ja se on onnistuneesti laajentanut liiketoimintamalliaan uusille markkina-alueille. Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on saavuttaa yli 15 % vuotuinen orgaaninen kasvu ja yli 9 % liikevoittomarginaali.

NYAB suunnittelee siirtävänsä listautumisensa First North Premier -markkinapaikalle Ruotsissa vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhtiö arvioi muutoksen parantavan sen pääsyä pääomamarkkinoille ja osakkeiden likviditeettiä sekä tuottavan kaupallisia hyötyjä viemällä yhtiön lähemmäs sen suurimpia asiakkaita. Listautuminen Ruotsiin tarjoaa siten parhaan perustan luoda lisäarvoa osakkeenomistajille.

NYAB lukuina (Q3/2023)

NYAB perustettiin

2013

Liikevaihto (edelliset 12 kk)

282 MEUR

Liikevoitto (edelliset 12 kk)

28 MEUR

Tase

262 MEUR

Omavaraisuusaste

~71 %

Julkisen sektorin liikevaihto

~70 %