Taloudelliset tavoitteet

NYAB Oyj:n hallitus on asettanut konsernille seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • vuotuinen orgaaninen kasvu yli 15 prosenttia
  • liikevoitto (EBIT)  yli 9 prosenttia liikevaihdosta
  • omavaraisuusaste yli 50 prosenttia
  • osinko yli 30 prosenttia nettotuloksesta