Taloudelliset tavoitteet

NYAB Oyj:n hallitus on asettanut konsernille seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • liikevaihdon vuotuinen kasvu yli 10 %
  • liikevoittomarginaali yli 7,5 %
  • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 1,5
  • osinko yli 35 % nettotuloksesta