Taloudelliset tavoitteet

NYAB Oyj:n hallitus on asettanut konsernille seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • vuotuinen orgaaninen kasvu yli 7 prosenttia
  • EBITA-marginaali (liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia aineettomista hyödykkeistä) yli 10 prosenttia
  • omavaraisuusaste yli 45 prosenttia
  • osinko yli 30 prosenttia oikaistusta nettotuloksesta