Bygger för framtida generationer

NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer med lång erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi är verksamma i Finland och Sverige och vår aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Finland. Under 2024 planerar vi en flytt av vårt huvudkontor till Sverige och en omnotering av NYAB-aktien till Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Läs mer

Din partner för ett önskvärt resultat.

Våra projekt