Osake

NYAB Oyj:n osakepääoma on 80 000 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaikki osakkeet ovat oikeutettuja yhteen ääneen yhtiökokouksissa ja niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Yhtiön osakkeiden määrä on yhteensä 712 993 008 osaketta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.