Whistleblowing-ilmoituskanava

NYAB on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

On tärkeää, että NYABin työntekijät, kumppanit ja muut sidosryhmät tuovat tietoomme huolensa ja epäilynsä lain- tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esihenkilösi tai yhteyshenkilösi kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi whistleblowing-ilmoituskanavan kautta. Voit jättää nimesi ja yhteystietosi ilmoitusta tehdessä, mutta halutessasi voit tehdä ilmoituksesi myös täysin anonyymisti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla palvelua koskevasta tietosuojaselosteesta.

Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Lexia Asianajotoimisto Oy, joka vastaa myös ilmoitusten käsittelystä yhdessä hallituksen tarkastusvaliokunnan kanssa. Esitetyt epäilyt tutkitaan luottamuksellisesti määritellyn menettelyn mukaisesti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen selvityksen valmistumista. Selvitystyöstä ja siihen liittyvästä ilmoituksesta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti selvitystyön suorittamiseksi tarvitsevat.