Aurora Line

Sijainti: 90 km Dockasbergin ja Risuddenin välillä, Ruotsi
Asiakas: Svenska Kraftnät ja Fingrid
Hankkeen laajuus: Yhteistyösopimus, jonka arvioitu arvo on noin 89 miljoonaa euroa
Valmistumisvuosi: 2025

Aurora Line on uusi 380 kilometriä pitkä 400 kV:n voimajohtolinja Ruotsin ja Suomen välillä, minkä rakentavat yhdessä verkkoyhtiöt Svenska Kraftnät ja Fingrid. Aurora Linen tavoitteena on parantaa sähköntoimitusta, tasoittaa sähkönhintoja Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä lisäämällä siirtokapasiteettia ja mahdollistamalla uusiutuvan energian tuotannon kasvun Itämeren alueella.

NYABin viimeisin tehtävä suuressa rakentamisprojektissa koskee toista vaihetta noin 90 kilometrin mittaisessa siirtolinjaprojektissa Dockasbergin ja Risuddenin välillä Ruotsissa. NYAB aloitti valmistelut tätä osuutta varten jo joulukuussa 2022. Aikaisemmat sopimukset osapuolten välillä ovat koskeneet valmistavia töitä, mukaan lukien rakentamiseen kriittiset hankinnat.

Osapuolten sopimuksen mukaisen suuntaa-antavan hinnan ja muiden budjetoitujen kustannusten perusteella arvioidaan, että tämän toisen osan projektilla on kokonaisarvo noin 89 miljoonaa euroa. NYAB tarjoaa projektille koko osaamisensa energiasektorilta tekniikasta energiarakentamiseen ja edelleen maarakentamispalveluihin.

EU on luokitellut Aurora Linen yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi – Projects of Common Interest (PCI). Tämä tarkoittaa, että hanke on erityisen tärkeä Euroopan yhteisille sähkömarkkinoille sekä kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää sähkönjakelua koskevien EU:n energiatavoitteiden saavuttamiselle. Lisätietoja Aurora Linesta löydät täältä: https://www.svk.se/aurora-line

 

Kuva: Fingrid Oyj