Kraftsamla – NYABin yhteistyömalli

Vuoden 2023 aikana NYAB virallisti tapansa työskennellä yhteistyöprojekteissa konseptiksi nimeltä ”Kraftsamla”, joka on ruotsinkielinen voimien keräämistä tarkoittava sana. Menetelmän tarkoituksena on luoda vahvoja tiimejä, tukea yrityksen arvojen muovaamaa kulttuuria sekä tarjota asiakkaille laadukkaita tuloksia. Kiteytettynä se on tehokas työskentelymalli, joka saa liiketoiminnan ja ihmiset kasvamaan.

Näissä yhteistyöprojekteissa, joita toimialalla yleisesti kutsutaan kumppanuusprojekteiksi, NYAB on havainnut, että on tärkeää koota osaamisen ja kokemuksen näkökulmasta tehokkaita tiimejä sekä korostaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kraftsamla kokoaa jokaiseen projektiin ihmisten oikeat vahvuudet, ominaisuudet ja osaamisen, jotta tiimien suorituskyky on korkea. Tämän avulla kapasiteetti optimoidaan, ja aikataulu ja budjetti ovat etusijalla. Menetelmä toimii kaksivaiheisesti: ensin voimaa kerätään ja sitten sitä kanavoidaan.

Konsepti perustuu systemaattiseen tapaan luoda tulosvetoinen kulttuuri, jossa ihmiset pääsevät kukoistamaan ja ovat sisäisesti motivoituneita. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi jokaisen odotukset, huolet ja mielipiteet otetaan huomioon, ja sitten kehitetään yhdessä samaan suuntaan tähtäävä suunnitelma. Menetelmään sisältyy myös luottamuksen rakentaminen suhteessa asiakkaisiin.

”Työskentelytapa on selkeä ja tehokas. Luomme turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen voi tuoda esille ajatuksia ja haasteita, mikä vie meitä terveellä ja tehokkaalla tavalla eteenpäin”, sanoo Jacob Westerlund, NYABin liiketoiminnan kehittäjä ja Kraftsamla-vastaava.

Kun johto muutama vuosi sitten huomasi, että kumppanuusprojektien määrä Pohjois-Ruotsissa oli kasvussa, he ymmärsivät tarvitsevansa kehittää yrityksen tarjousprosessia referenssikohteiden lisäämiseksi ja toimitusten laadun parantamiseksi.

Vahvat yhteistyöstrategiat ovat erittäin tärkeitä tämän tyyppisissä toimeksiannoissa verrattuna perinteisiin toimeksiantoihin, joissa ehdot, vaatimukset ja hinta on jo asetettu. Yhteistyöprojekteissa urakoitsija ja asiakas tekevät tiivistä yhteistyötä koko projektin ajan. He jakavat riskit, löytävät ratkaisuja prosessin aikana, ja sopivat hinnoittelun yhdessä.

Kraftsamla hyödyttää meitä monin tavoin jatkossa: parempia tuloksia ja enemmän projekteja, kehittyvä ja osallistava työympäristö ja vahvemmat suhteet sekä sisäisesti että ulkoisesti. Kyseessä on positiivinen kierre, jossa keräämme ja jaamme jatkuvasti taitoja, kokemuksia ja uusia näkökulmia. Meillä on myös korkeampi ymmärrys jokaisesta projektista, johon ryhdymme”, sanoo Westerlund.