Vierivoima

Vierivoima

Kunnille ja kaupungeille suunnatussa hiilineutraaliin sähköön tähtäävässä Vierivoima-konseptissamme vastaamme energiamarkkinoiden murroksen tuomiin mahdollisuuksiin tarjoamalla lähellä tuotettua sähköä paikalliseen käyttöön. Vierivoima tarkoittaa tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettua, hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä lähiseudun toimijoiden käyttöön. Siirtomaksut paikallisen älyverkon kautta jaettavasta energiasta ovat myös huokeampia.

Nykyaikaiseen, hajautettuun energiantuotantoon perustuva älyverkko mahdollistaa esimerkiksi tuulisena ajanjaksona ylimääräisen energian myymisen valtakunnan verkkoon. Toisaalta sen ansiosta tuulettomana aikana valtakunnan verkosta voi ostaa energiaa.

Skartan Vierivoima tuo kunnille muun muassa edullista energiaa ja kilpailuetua paikallisille yrityksille. Lisäksi se lisää kunnille paikallista osaamista ja kysyntää, tuo työpaikkoja rakentamiseen ja ylläpitoon, ja luo myönteistä virettä ja uutta elinvoimaa.

Miksi kannattaa toimia nyt?

EU haluaa vähentää päästöjä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta yli 50 prosenttiin 2020-luvulla.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuus nopeasti sen jälkeen. Hallitus haluaa nopeuttaa päästövähennyksiä mm. kasvattamalla tuulivoiman osuutta Suomen energiantuotannosta.

EU:n Suomelle myöntämästä 2,9 miljardin euron tukipaketista ollaan ohjaamassa 822 miljoonaa vihreään siirtymään, joka tarkoittaa käytännössä tuuli- ja aurinkovoiman sekä vedyn kaltaisia ympäristöystävällisiä teknologioita.

Perinteinen verkko

  • Keskitetty energiantuotanto
  • Keskitetty sähkönsiirtoverkko
  • Kuluttajat voivat vain ostaa energiaa

Älyverkko

  • Hajautettu energiantuotanto
  • Kevyt sähkönsiirtoverkko
  • Paikallisten tuottajien ja kuluttajien mahdollista myydä verkkoon esimerkiksi aurinkosähköä