NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

24.03.2023

NYAB on allekirjoittanut Ruotsin liikenneviraston kanssa sopimuksen Holmforsin ja Sandträskin välisen tien 750 vahvistamistoimenpiteistä sekä uuden sillan rakentamisesta Bodenin kuntaan Norrbotteniin. Sopimuksen arvo on noin 112 000 000 kruunua.

Holmforsin ja Sandträskin välinen 33 kilometriä pitkä tie on tärkeä kuljetusreitti teollisuudelle, erityisesti metsäteollisuudelle. Tie kulkee myös samansuuntaisesti Malmbanan kanssa, rautatie Riksgränsenin ja Bodenin välillä, ja on siksi tärkeä rautatien huoltotie. Tiessä on laajoja vaurioita, jotka näkyvät selvimmin sulamisaikana. Hankkeeseen kuuluu tien vahvistaminen sekä uuden sillan rakentaminen Bodenin kuntaan. Rakentamisen arvioidaan alkavan kesällä 2023 ja valmistuvan syksyllä 2025.

Ruotsin hallituksen investointisuunnitelma vuosille 2022–2033 sisältää ennätyssuuret investoinnit infrastruktuuriin. NYAB rakentaa kestävää infrastruktuuria, ja sillä on useita käynnissä olevia projekteja sekä valtakunnallisia puitesopimuksia Ruotsin liikenneviraston kanssa.

”Olemme tyytyväisiä yhteistyöhömme Ruotsin liikenneviraston kanssa ja jatkamme kestävämmän ja turvallisemman infrastruktuurin rakentamista Ruotsissa. Tie 750 on tärkeä kuljetus- ja huoltotie, ja työt on järjestettävä ja aikataulutettava siten, että liikenne voi jatkua mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti koko projektin ajan”, sanoo Björn Lindbäck, Business Area Manager, NYAB.

Lisätietoja

Björn Lindbäck
Business Area Manager, Infrastructure
NYAB Infrastruktur AB
Puh:+46 724500762
bjorn.lindback@nyabinfrastruktur.se