NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

25.08.2023

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 julkaistiin 25.8.2023. Katsaus on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

 

Huhti-kesäkuu lyhyesti      

 • Liikevaihto kasvoi 17,2 % ja oli 65,3 (55,7) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 5,4 (3,5) miljoonaa euroa eli 8,3 % (6,3 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,0 (2,2) miljoonaa euroa eli 6,2 % (3,9 %) liikevaihdosta)
 • Vapaa kassavirta oli 8,4 (-12,8) miljoonaa euroa
 • Nettovelka/käyttökate oli 0,19
 • Tilauskanta oli 252,0 miljoonaa euroa (305,0 miljoonaa euroa)

Tammi-kesäkuu lyhyesti   

 • Liikevaihto kasvoi 42,7 % ja oli 104,5 (73,2) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 4,8 (3,1) miljoonaa euroa eli 4,6 % (4,2 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2,0 (1,3) miljoonaa euroa eli 1,9 % (1,8 %) liikevaihdosta
 • Vapaa kassavirta oli 9,3 (-8,3) miljoonaa euroa

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 (ei muutoksia, päivitetty 10.8.2023)

 • Koko tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan 290–315 miljoonaa euroa
 • Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 16–24 miljoonaa euroa

 

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

NYAB saavutti vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla merkittävää edistymistä kyvykkään ja omistautuneen henkilöstömme ansiosta. Heidän väsymätön työnsä yhtiön eteenpäin viemiseksi on mahdollistanut strategiamme toteuttamisen ja jälleen yhden korkean kasvun vuosipuoliskon saavuttamisen. Raportoitu kasvumme oli yli 42 % ja vertailukelpoinen kasvu kiintein valuuttakurssein laskettuna 29 %. Myös liikevoittomarginaali ja vapaa kassavirta parantuivat sekä toisella vuosineljänneksellä että ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Suuren osan liiketoiminnastamme sijoittuessa pohjoisille alueille olemme alttiit kausivaihteluille, ja suurin osa liikevaihdostamme sekä tuloksestamme kertyy tavanomaisesti toisen vuosipuoliskon aikana. Viime vuoden fokuksemme kannattavuuskäänteen saavuttamiseksi Suomessa on johtanut hyviin tuloksiin. Pääsimme aloittamaan vuoden suhteellisen korkealla ja laadukkaalla tilauskannalla, mikä on osaltaan johtanut ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen.

Samalla kun olemme ottaneet yhtiönä suuria askelia eteenpäin, makrotalouden haasteet ovat vaikuttaneet lyhyen aikavälin näkymiimme aiemmin arvioitua enemmän. Jatkuneen inflaation ja nousseiden korkojen odotetaan aiheuttavan paineita projektien kannattavuudelle, ja jotkut asiakkaat ovat jääneet odottamaan vakaampia markkinaolosuhteita lykäten investointipäätöksiään. Vaikutukset ovat näkyneet kaikilla liiketoiminta-alueillamme, erityisesti Suomen energiamarkkinoilla.

Tilauskanta oli 252 (305) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa positiivista kehitystä ensimmäiseltä vuosineljännekseltä mutta laskua vertailukaudesta. Kehitys viime vuoteen verrattuna on kuitenkin pääosin seurausta valuuttakurssien vaihtelusta sekä makrotaloudellisen ympäristön aiheuttamasta uusiutuvan energian uusien hankkeiden käynnistymisen puutteesta Suomessa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyt uudet sopimukset sisältävät mm. useiden julkishallinnon toimijoiden kanssa tehtyjä kriittistä liikenne- ja energiainfrastruktuuria koskevia sopimuksia. Strategiamme energiasektorilla on näkynyt hyvinä tuloksina, ja se on edelleen ollut nopeimmin kasvava liiketoiminta-alueemme. Useiden viime vuonna käynnistettyjen uusiutuvan energian hankkeiden jälkeen olemme kasvattaneet osuuttamme uusista sähköverkkorakentamisen hankkeista. Näihinkin projekteihin sisältyy tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia, eivätkä ne ole yhtä riippuvaisia makrotaloudellisista vaihteluista.

Emme näe merkkejä pitkän aikavälin kehityssuuntien muutoksesta, sillä suunniteltujen suuren mittakaavan investointien määrä on nopeassa kasvussa sekä Suomessa ja Ruotsissa. Seurauksena liiketoimintamme pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen positiiviset. Tulevan kasvun mahdollistamiseksi olemme jatkaneet organisaatiomme kehittämistä ja optimointia myös toisella vuosineljänneksellä sekä vahvistaneet konsernin johtoryhmää entisestään.

Olemme edistyneet yhtiön tulevaa listautumis- ja kotipaikkaa koskevassa arvioinnissa toisella vuosineljänneksellä ja tiedotamme johtopäätöksistämme mahdollisimman pian.

Yhteenvetona voidaan todeta, että NYAB kehittyy, kasvaa ja toimii kannattavasti. Olemme saavuttaneet loistavan aseman jatkaaksemme kulkua vuosikymmenen mittaisella kannattavan kasvun tiellä. Toimimme markkinoilla, joilla on paljon kysyntää, ja alhainen nettovelkamme ansiosta selviämme epäsuotuisistakin markkinaolosuhteista. Tunnistamme makrotalouden vallitsevan todellisuuden ja mukautamme liiketoimintojamme tasapainottaen riskin ja mahdollisuudet vahvan asemamme ylläpitämiseksi, millä tavoin mahdollistamme tulevaisuuden positiivisen kehityksen ja kannattavan kasvun.

 

Johdon webcast

NYAB järjesti  puolivuosikatsausta koskevan webcast-lähetyksen, jossa yhtiön toimitusjohtaja Johan Larsson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Aku Väliaho esittelevät konsernin taloudelliset tiedot ja ensimmäisen vuosipuoliskon keskeiset tapahtumat. Tallenne webcastista on saatavilla osoitteessa https://nyabgroup.videosync.fi/results-q2-2023.