NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

25.08.2023

Den 25 augusti har NYAB publicerat sin halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2023. Rapporten är tillgänglig i sin helhet här (på engelska). 

Inspelning av webbsändningen är tillgänglig här.

 

 April-Juni i korthet                            

 • Omsättningen ökade med 17,2% och uppgick till 65,3 (55,7) miljoner euro 
 • EBITDA var 5,4 (3,5) miljoner euro, vilket motsvarar 8,3 % (6,3 %) av omsättningen 
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 4,0 (2,2) miljoner euro, vilket motsvarar 6,2 % (3,9 %) av omsättningen 
 • Det fria kassaflödet var 8,4 (-12,8) miljoner euro 
 • Nettoskuld/EBITDA var 0,19
 • Orderstocken uppgick till 252,0 miljoner euro (305,0 miljoner euro) 

Januari-Juni i korthet                

 • Omsättningen ökade med 42,7% och uppgick till 104,5 (73,2) miljoner euro 
 • EBITDA var 4,8 (3,1) miljoner euro, vilket motsvarar 4,6 % (4,2 %) av omsättningen 
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 2,0 (1,3) miljoner euro, vilket motsvarar 1,9 % (1,8 %) av omsättningen 
 • Det fria kassaflödet var 9,3 (-8,3) miljoner euro 

Finansiell vägledning för 2023 (oförändrad, uppdaterad 10 augusti 2023) 

 • Omsättningen för helåret beräknas till 290–315 miljoner euro 
 • Rörelseresultatet (EBIT) beräknas till 16–24 miljoner euro 

 

Vd Johan Larssons sammanfattning   

Under det första halvåret av 2023 har NYAB gjort stora framsteg. Detta tack vare skickliga och engagerade medarbetare vars outtröttliga arbete har fört oss framåt som företag. Det har gjort det möjligt för oss att genomföra vår strategi och ännu en gång uppnå ett halvår av lönsam tillväxt. Vår rapporterade tillväxt översteg 42% och jämförbar tillväxt vid konstanta växelkurser uppgick till 29%. Vi förbättrade också vår EBIT-marginal och det fria kassaflödet under det andra kvartalet såväl som under det första halvåret. 

Eftersom en stor del av vår affärsverksamhet är koncentrerad till regioner i norr är vi utsatta för säsongsvariationer och de flesta av våra intäkter och vinster ackumuleras under årets andra halva. Förra årets fokus på att åstadkomma en vändning i Finland har visat på goda resultat och vi inledde 2023 med en relativt stor orderstock av god kvalitet. Det har bidragit till en ökad omsättning och en förbättring av EBIT-marginalen under första halvåret. 

Även om vi som företag har tagit stora steg framåt har makroekonomiska utmaningar påverkat våra kortsiktiga utsikter mer än vad vi tidigare förväntat oss. Fortsatt inflation och högre räntor förväntas sätt viss press på projektens lönsamhet och har fått vissa kunder att vänta på att marknadsförhållandena ska stabiliseras, vilket lett till försenade investeringsbeslut. Detta har påverkat alla våra affärsområden, särskilt de verksamma på den finska energimarknaden.   

Orderstocken uppgick till 252 (305) miljoner euro, vilket visar på en positiv utveckling från det första kvartalet, men det ligger efter jämförelseperioden. Denna utveckling är dock främst ett resultat av växelkursfluktuationer och brist på nya projekt för förnybar energi i Finland på grund av den makroekonomiska miljön. 

Nya kontrakt under det första halvåret inkluderar bland annat kontrakt med flera statliga uppdragsgivare med fokus på kritisk infrastruktur för transporter och energi. Vår strategi inom energisektorn har visat på goda resultat och det har fortsatt vara vårt snabbast växande affärsområde. Efter att ha startat flera projekt inom förnybar energi förra året har vi nu ökat vår andel av nya kraftnätsbyggnationer. Dessa projekt medför också framtida tillväxtmöjligheter och är inte lika hårt utsatta för makroekonomiska fluktuationer. 

Vi ser inga tecken på att på att de långsiktiga trenderna kommer att förändras. Detta då antalet planerade storskaliga investeringar i både Finland och Sverige ökar snabbt. Det innebär att de långsiktigt positiva utsikterna för vår verksamhet är fortsatt intakta. För att möjliggöra framtida tillväxt har vi under andra kvartalet fortsatt att utveckla och optimera vår organisation och stärkt vår koncernledning. 

Under det andra kvartalet har vi gjort framsteg i utvärderingen av bolagets framtida notering och hemvist. Vi kommer att kommunicera våra slutsatser så snart som möjligt. 

För att sammanfatta fortsätter NYAB att utvecklas, växa och ha bra resultat. Vi har satt oss i en utmärkt position för att fortsätta vår decennielånga resa med hållbar lönsam tillväxt. Vi är kontinuerligt exponerade mot marknader med hög underliggande efterfrågan, och med låg nettoskuld står vi starkt för att klara av ogynnsamma marknadsförhållanden. Vi är medvetna om den nuvarande makroekonomiska verkligheten och anpassar vår affärsverksamhet för att balansera risker och möjligheter. Detta för att behålla vår starka position och därigenom möjliggöra framtida positiv utveckling och lönsam tillväxt. 

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer