NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

17.03.2023

NYAB Oyj julkisti tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2022 perjantaina 17.3.2023 klo 12.15

  • Konsernin raportoitu liikevaihto oli 247,7 (41,6) miljoonaa euroa.
  • Raportoitu EBITA oli 30,5 (1,3) miljoonaa euroa eli 12,3 % (3,2 %) liikevaihdosta.
  • Tilauskanta oli 238,7 miljoonaa euroa ja sen kasvu 23,6 % (pro forma).

Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Tiivistelmä Johan Larssonin toimitusjohtajan katsauksesta:

”Vuosi 2022 oli monella tapaa vuosi, jolloin tämän päivän NYAB muodostui.

Ruotsissa saavutimme jälleen kerran voimakasta orgaanista kasvua konserniyhtiöidemme vertailukelpoisen liikevaihdon kasvaessa noin 40 %. Toimintaympäristön muutokset toivat mukanaan haasteita kustannusinflaation, materiaali- ja energiapulan sekä korkojen nousun myötä, mutta onnistuimme välttämään haitalliset vaikutukset suhteellisen hyvin. Verrokkeihimme nähden jopa erittäin hyvin. Ruotsin markkinoille tyypilliset sopimusehdot helpottivat korkeampien kustannusten hallintaa, ja hyvät suhteet asiakkaidemme kanssa tukivat vakaata taloudellista suoriutumista.

Suomessa toimintaympäristön haasteet hankaloittivat liiketoimintaamme erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Syksyn aikana onnistuimme kuitenkin kääntämään toiminnan kannattavaksi mm. karsimalla kiinteitä kuluja ja uudelleenorganisoimalla liiketoimintaa. Jälkikäteen tarkasteltuna kannattavuuskäänne on ollut ennakoitua nopeampi, mistä kiitos kuuluu muutoksiin nopeasti sopeutuneelle henkilöstöllemme. Muutosten myötä avainhenkilömme ovat päässeet paremmin fokusoitumaan omiin erityisosaamisalueisiinsa, ja selvästi määritellyt tulosvastuut parantavat organisaation suorituskykyä. Monipuolinen osaaminen projektien toteutuksessa on meille selvä vahvuus, joka mahdollistaa hyvän kannattavuuden jatkossakin, kun nyt myös organisaation rakenteet toimivat tehokkaasti.

Otimme loppuvuodesta merkittävän edistysaskeleen uusiutuvan energian hankekehityksessä, kun perustimme CapManin hallinnoiman rahaston kanssa yhteisyrityksen jatkamaan Skarta Energyn liiketoimintaa. Skarta Energyn päivitettynä tavoitteena on rakentaa 800 MW:n edestä aurinkovoimaa tulevan viiden vuoden aikana. Yhdessä CapManin kanssa voimme tarjota Skarta Energylle resurssit kiihdyttää hankkeiden kaupallistamista ja rakentamista, ja odotammekin yhteisyrityksen tuovan NYABille tuloja jo kuluvan vuoden aikana alkavien energiarakentamisen projektien muodossa. Aurinkoenergia ja sen mahdollisuudet ovat viime aikoina olleet esillä mediassa yhä useammin, ja myös Skarta Energy on herättänyt paljon kiinnostusta. Uskomme olevamme markkinoilla juuri oikeaan aikaan ja odotamme aurinkovoiman rakentamisen olevan olennainen osa NYABin tulevaisuutta.

Kaiken kaikkiaan NYABin asetelmat vuodelle 2023 ovat erinomaiset. Tilauskantamme on ennätyksellisen korkea, taloudellinen asemamme on vakaa ja toimintamme on keskittynyt voimakkaasti kasvaville markkinoille. Lokakuussa asettamamme strategiset tavoitteet – jatkuva kannattava kasvu, uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttäminen sekä yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistaminen – näkyvät vahvasti toiminnassamme myös kuluvana vuonna. Yrittäjille tyypillisesti pyrimme kuitenkin jatkuvasti parempaan ja tutkimme uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskon, että myös kuluva vuosi tuo mukanaan uusia mielenkiintoisia käänteitä, joiden avulla voimme luoda entistä enemmän arvoa eri sidosryhmillemme.”

 

Johdon webcast

NYAB järjesti tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen webcast -tilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Johan Larsson ja CFO Aku Väliaho esittelevät yhdessä taloudelliset tiedot ja merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2022. Katso tallenne webcastista täältä:

Lue koko tilinpäätöstiedote 2022