NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

17.03.2023

NYAB Abp har i dag klockan 11:15 publicerat bokslutskommunikén för 2022.

  • Rapporterad omsättning uppgick till 247,7 (41,6) miljoner euro.
  • Rapporterad EBITA uppgick till 30,5 (1,3) miljoner euro och marginalen skrivs till 12,3% (3,2%).
  • Orderstocken uppgick till 238,7 miljoner euro, vilket ger en tillväxt på 23,6% (pro forma).

 

Fortsatt stark organisk tillväxt i Sverige – Den finska verksamheten blev lönsam under årets slut

 

En sammanfattning av vd Johan Larssons bedömning:

 

“På många sätt var 2022 året då dagens NYAB formades.

I Sverige uppnådde vi återigen en stark organisk tillväxt, då våra koncernbolags jämförbara intäkter växte med cirka 40 procent. Förändringar i verksamhetssektorn och omvärlden i övrigt medförde utmaningar så som kostnadsinflation, materialbrist, energibrist och stigande räntor, men vi kunde relativt väl undvika negativa effekter. Till och med väldigt väl i jämförelse med andra aktörer på marknaden. Avtalsvillkor, typiska för den svenska marknaden, gjorde det möjligt att hantera ökade kostnader. Våra goda kundrelationer bidrog också till ett stabilt ekonomiskt resultat.

Förändringar i verksamhetssektorn och omvärlden komplicerade vår affärsverksamhet i Finland, särskilt under det första halvåret. Trots det lyckades vi skapa lönsamhet under hösten genom att till exempel minska våra fasta kostnader och omorganisera verksamheten. I efterhand har vändningen gått snabbare än förväntat, vilket är tack vare vår personal som snabbt anpassade sig till förändringarna. I och med förändringarna som gjorts har specialiseringsgraden bland våra nyckelpersoner ökat. Tydligt definierat ansvar för resultat har också förbättrat organisationens prestationer. En mångsidig kompetens inom projektgenomförandet är vår uppenbara styrka och det möjliggör god lönsamhet framåt, eftersom vi nu även har en effektiv organisationsstruktur.

I slutet av året tog vi ett betydande steg framåt i utvecklingen av projekt för förnybar energi. Detta då vi etablerade ett joint venture med en CapMan-fond för att påskynda Skarta Energys affärsverksamhet. Skarta Energys uppdaterade mål är att bygga 800 MW solkraft under de kommande fem åren. Tillsammans med CapMan kan vi förse Skarta Energy med resurserna för att påskynda intäktsgenereringen och byggnationerna. Vi förväntar oss att det gemensamma bolaget genererar intäkter för NYAB redan i år med nya projekt inom energibyggande.

Sammanfattningsvis har NYAB en utmärkt position för 2023. Vi har en rekordhög orderstock, vår finansiella ställning är stabil och vår verksamhet är koncentrerad till snabbt växande marknader. De strategiska mål som sattes upp under hösten – fortsatt lönsam tillväxt, påskynda intäktsgenereringen av projekt för förnybar energi, samt stärka entreprenörskulturen – fortsätter som en viktig del av vår verksamhet under 2023. Vi strävar ständigt efter förbättring och att utforska nya affärsmöjligheter, vilket är typiskt för entreprenörer. Jag tror att detta år kommer innehålla några intressanta vändningar och överraskningar där vi kan skapa mer värde för våra olika intressenter.”

Läs hela bokslutskommunikén

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer