Skarta rakentaa Fingridin sähköaseman kytkinlaitosrakennusta Oulussa

Fingridin sähköaseman kytkinlaitoksen rakennusurakka suomaalla Oulussa

Kohde: Leväsuon sähköaseman kytkinlaitoksen rakennusurakka Oulussa
Tilaaja: Fingrid Oyj
Projekti alkanut: syyskuu 2021
Projekti päättyy arviolta: toukokuu 2022, lisäurakka elo–syyskuu 2022
Projektin vaihe: ulkoalueiden viimeistelyt
Työpäällikkö: Pekka Nissinen / Skarta Finland Oy
Työmaan vastaava mestari: Sakari Hautajärvi / Skarta Finland Oy
Tilaajan projektipäällikkö: Hannu Heikkinen / Fingrid Oyj

Oulun kaupungin sähkönsaannin toimitusvarmuus paranee, kun Fingrid uusii Leväsuon sähköaseman. Asema on tärkeä osa alueen sähkönsiirtoverkkoa. Skarta on sähköasemarakennuksen pääurakoitsija tässä maaperältään haastavassa rakennusprojektissa.

Fingrid uusii Oulussa sijaitsevan, vuonna 1960 rakennetun ja tiensä päähän tulleen Leväsuon 110 kilovoltin sähköaseman kytkinlaitoksen voimajohtoineen. Vanha sähköasema oli avokytkinlaitos ja sen korvaava uusi on puolestaan kaasueristeinen sisäkytkinlaitos eli uusi sähköasema sijaitsee rakennuksen sisällä. Fingridin tarjouskilpailun rakennusurakasta voitti Skarta ja työt Leväsuolla aloitettiin viime syyskussa. Urakan hinta on noin 1,7 miljoonaa euroa.

Skarta sai kytkinlaitoksen rakentamisen päätökseen sovitusti toukokuussa ja kaikkiaan Leväsuon ja Iissä sijaitsevan Isokankaan sähköasemien välisen hankkeen voimajohtoineen on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Skartan urakkaan sisältyivät sähköasemarakennuksen maarakennustyöt sekä LVI- ja sähkötyöt ja itse mittava rakennus, kaksikerroksinen, betonirakenteinen kytkinlaitos, pituudeltaan noin 50 ja leveydeltään noin 11 metriä ja kerrosalaltaan noin 820 neliömetriä. Kellarikerros on paikallavalettua betonia ja yläkerros elementtirakenteinen. Lisäksi piha-alueiden pohja- ja pintatyöt aitauksineen, maadoituksineen sekä liikennealueiden rakennekerroksineen ja asvaltointeineen ovat Skartan työsarkaa.

Sähköaseman rakennuttajan, Fingridin, projektipäällikkö Hannu Heikkisen mukaan hanke suomaalla on maaperältään haastava, kun ollaan pohjaveden kanssa kosketuksissa, mutta se oli tiedossa jo suunnitelmia tehdessä, joten siitä ei ole koitunut ongelmia.

Kun Skarta sai sähköaseman kytkinlaitoksen rakentamisen valmiiksi toukokuussa, työmaan ohjat otti Hitachi, joka on hankkeen pääurakoitsija kytkinaseman sähkötyöurakassa sekä hankkeen laitetoimittaja. Hitachi ja Skarta solmivat sopimuksen, joka toi Skartan juuri päättyneelle sähköaseman rakennusprojektille jatkoa työmaalla: tämä urakka sisältää portaaliperustusten rakentamisen sekä sähkökaapelien ja putkitusten kaivuutyöt ja kestää elokuun loppuun.

Lisätietoja

Pekka Nissinen

Teollisuusrakentaminen

+358 44 746 0821
pekka.nissinen@nyabgroup.com