Kalajoen keskuspuhdistamo

Kohde: Kalajoen keskuspuhdistamo
Paikkakunta: Kalajoki
Asiakas: Vesikolmio Oy
Valmistumisvuosi: 2018

Kalajoen keskuspuhdistamo on merkittävä ympäristöinvestointi, joka muun muassa parantaa Kalajoen veden laatua.

Hanke sai Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta, mikä on osoitus hankkeen selkeistä ja mitattavista ympäristölle hyödyllisistä vaikutuksista. Pääurakoitsijana toimineen NYABin osalta puhdistamohankkeen I-vaiheen urakka sisälsi muun muassa louhintaa, runsaasti putkistotöitä ja pohjaveden alentamista sekä valvomon, esikäsittelylaitoksen, jälkikäsittely- ja ilmastusaltaiden sekä laajan kompostointikentän rakentamisen.

Vesikolmio toimii Kalajokilaaksossa kuuden kunnan alueella, ja investoinnin arvo oli noin 16 miljoonaa euroa. 1. vaiheessa puhdistamolle tuleva jätevesimäärä on noin 6 500 kuutiota vuorokaudessa ja vastineluku noin 30 000. 2. vaiheessa puhdistamolle tuleva jätevesimäärä on noin 9 000 kuutiota vuorokaudessa sekä vastineluku noin 50 000.

Kysy lisää

Aleksi Rajala

Vedenkäsittelylaitokset

+358 44 297 2087
aleksi.rajala@nyabgroup.com