Karahkan tuulivoimapuisto

Kohde: Karahkan tuulivoimahanke
Paikkakunta: Oulainen
Asiakas: VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy
Projekti alkanut: 2022
Projekti valmistuu: 2024

NYABilla laaja vastuu Karahkan tuulivoimapuiston rakentamisessa

Pohjois-Pohjanmaalle Oulaisiin on nousemassa mittava 25 tuulivoimalan kokonaisuus, jonka teho tulee olemaan lähes 150 megawattia. Puiston rakennuttaja on kansainväliseen VSB-konserniin kuuluva VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Arvoltaan 32 miljoonan euroinen sopimus kokonaisvaltaisen rakennushankkeen toteutuksesta allekirjoitettiin NYABin kanssa heinäkuussa 2022. Rakennustyöt Karahkassa alkoivat syksyllä 2022. Voimala-asennukset alkavat jo syksyn 2023 aikana ja jatkuvat vuoden 2024 puolella. Tuulivoimalat on tarkoitus kytkeä sähköverkkoon jo vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuulipuiston omistaa energiayhtiö Helen ja Ålandsbanken.

NYAB vastaa Karahkan tuulivoimapuiston maanrakennus-, perustus- ja sisäverkkotöistä sekä sähköaseman, päämuuntajien ja 110 kV:n voimalinjan rakennustöistä. NYAB on erikoistunut juuri tällaisiin laajoihin, niin kutsuttuihin Balance of Plant -toteutuksiin, jossa tuulipuiston infrasta ja sähkötöistä vastaa yksi taho ja ainoastaan turbiinit jäävät toimituksen ulkopuolelle. Toimituksen laajuuden vuoksi rakennusprojekti on merkittävä myös NYABille, joka on ollut mukana jo yli 190 tuulivoimalan rakentamisessa.

Poikkeuksellinen hanke

Karahka on Suomen mittakaavassa suuri tuulivoimapuisto, sillä voimaloita on kaksinkertainen määrä keskimääräisiin, aiemmin rakennettuihin puistoihin verrattuna. Noin 2300 hehtaarin alueelle rakennetaan voimaloiden perustusten lisäksi muun muassa 14 kilometriä uutta tietä ja saman verran kunnostetaan olemassa olevia teitä. Voimaloiden keskinäinen välimatka on yli puoli kilometriä. Poikkeuksellista hankkeessa on myös uudenlainen ratkaisu, joka muodostuu perustuksen päälle rakennetusta betonisesta ja teräksisestä 168 metrin hybriditornista. Jokainen torni rakentuu 27 betonitornilohkosta, ja niiden päälle tulevasta terästorniosuudesta. Perustus jätetään ontoksi kellaritilaksi ja sinne asennetaan teräksisten ankkurien päät, joilla betoninen torni jännitetään noin 100 metrin korkeuteen asti.

Karahkan hanke on suuri kokonaisuus, jolloin myös muuttujia on paljon. NYABin laaja asiantuntemus niin erikois- ja infrarakentamisesta kuin energia- ja sähköverkkorakentamisestakin on mahdollistanut vaativan hankkeen hallinnan. ”Yhteistyö rakennuttajan kanssa on ollut sujuvaa ja projekti on edennyt aikataulussaan ja joissakin kohdin olemme jopa kiristäneet aikatauluja asiakkaan toiveen mukaan. Työvaiheiden jaksotus on ollut tarkkaa, sillä työmaalla on päivittäin kiireisimpänä aikana noin 60 työntekijää, joista valtaosa NYABin yhteistyökumppaneita”, Karahkan hankkeen projektijohtaja Jaakko Tyyvi sanoo.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy on eurooppalaiseen VSB konserniin kuuluva tuulipuistojen hankekehittäjä. Karahkan hankkeen kehitys aloitettiin jo vuonna 2016 ja luvitus valmistui tammikuussa 2022. ”Hanke on edennyt sujuvasti hyvien maanomistaja- ja sidosryhmäsuhteiden ansiosta. Toimintatapaamme kuuluu tavata maanomistajat henkilökohtaisesti ja pyrkiä olemaan hankepaikkakunnalla osa yhteisöä. Tästä esimerkkinä on elokuussa 2023 Karahkassa järjestetty koko perheen tapahtuma”, Karahkan projektipäällikkö, VSB:n projektijohtaja Katja Tuukkanen kertoo ja jatkaa ”Yhteistyö NYABin kanssa on hyvä jatkumo kaikelle tälle. Yhteistyö on ollut avointa ja olemme esimerkiksi kehittäneet työmaan toimintaa ja turvallisuutta yhdessä.”

Tuulivoiman kasvu jatkuu

Kiinnostus tuulivoimaa kohtaan on nyt korkealla, kun Suomi tavoittelee energiaomavaraisuutta ja panostaa uusiutuvaan energiaan. Tuulivoimapuistojen rakentaminen jatkuu tulevina vuosinakin. Samalla hankekoot kasvavat ja ratkaisut kehittyvät siipimittojen ja napakorkeuksien kasvaessa. NYABin asema uusiutuvan energian ja kestävän infrastruktuurin rakentamisen asiantuntijana on vahva ja se pystyy tarjoamaan aidosti avaimet käteen -toimituksen. Vahvaa on myös panostus tämän alueen osaamisen ja resurssien kehittämiseen.