Avaimet käteen

Lumivaaran tuulivoimapuisto

Kohde: Lumivaaran tuulivoimapuisto
Paikkakunta: Hyrynsalmi
Tilaaja:
Energiequelle Oy
Projekti alkanut: huhtikuu 2022
Projekti päättyy arviolta: kesäkuu 2023
Projektin laajuus: Toteutussuunnittelu, teiden ja nostoalueiden maarakennustyöt, voimaloiden perustukset, sähköaseman rakentaminen ja sisäverkon kaapelointi
Projektijohtaja: Juha-Matti Leivo / NYAB
Sähköaseman projektipäällikkö: Pauli Lahti / NYAB
Tilaajan yhteyshenkilö: Raine Kyrö / Energiequelle Oy

NYAB rakentaa Lumivaaran tuulivoimapuiston Hyrynsalmen kuntaan Kainuussa. Alueelle nousee kahdeksan saksalaista Nordex N163 5,7 MW -mallin tuulivoimalaa, jotka alkavat tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon syksyllä 2023. Sopimuksen arvo on noin 12 miljoonaa euroa. Projektin tilaaja on kansainvälinen uusiutuvan energian hankkeisiin keskittynyt Energiequelle Oy.

NYAB on erikoistunut Avaimet käteen BoP -projekteihin ja ollut mukana jo yli sadan tuulivoimalan rakentamisessa. Balance of Plant (BoP) -rakentaminen merkitsee tuulipuiston infra- ja sähkötöitä sisältäen kaikki rakennus- ja asennustyöt. Lumivaaran tuulipuistoon NYAB rakentaa myös sähköaseman sekä sähköistää voimalat niiden pystyttämisen jälkeen, eli kyseessä on full-BoP-hanke. Tämä on NYABille ST-urakka, joten se sisältää lisäksi toteutussuunnittelun.

Lumivaaran urakka alkoi viime keväänä maarakennustöillä. Kesän mittaan on tehty voimaloiden perustuksia: raudoituksia, muottitöitä ja betonivaluja, ja useat perustuksista on jo valettu. Elokuussa aloitettiin sisäverkon asentaminen. Kokonaisaikataulun mukaan suurin osa töistä kuten perustukset sekä sähköaseman maarakennus- ja perustustyöt valmistuvat tänä vuonna. Maarakennustyöt saavat viime silaukset ensi keväänä, jolloin päästään tekemään myös sähköaseman asennukset ja käyttöönotto. Kaikki on sujunut aikataulussa.

Lumivaaran projektin perustukset ovat poikkeukselliset ja vaativat erikoisosaamista. Tavallisesti turbiinien perustukset tehdään lähelle maanpintaa, mutta Hyrynsalmella ne rakennetaan 8,6 metriä korkeiksi. Näillä korotetuilla perustuksilla, niin sanotuilla hybriditorneilla, saadaan lisättyä voimaloiden napakorkeutta, mikä lisää tuulipuiston tuotantokapasiteettia.

Full-BoP-hankkeet kuuluvat NYABin palveluvalikoimaan enenevässä määrin, kun yhtiöön perustettiin keväällä oma sähköverkkorakentamisen liiketoimintayksikkö, jonka kautta hoituvat sähköasemien ja voimajohtojen rakentaminen.

Avaimet käteen full-BoP-toimitukset ovat yleistymään päin. Tilaajan elämää helpottaa, kun projektia ei ole pilkottu eri urakoitsijoiden kesken. Kun urakoitsijoita ja sopimuksia on vain yksi, kommunikointi ja organisointi helpottuu, ja suurimmasta osasta organisointia vastaa urakoitsija. Tämä säästää tilaajan aikaa ja vaivaa – ja euroja. Vaivattomuus ja kustannustehokkuus tilaajalle kulkevat full-BoP:in kanssa käsi kädessä.