NYAB rakensi Fingridin sähköaseman kytkinlaitosrakennuksen Oulussa

Kohde: Leväsuon sähköaseman kytkinlaitoksen rakennusurakka Oulussa
Paikkakunta: Oulu
Tilaaja:
Fingrid Oyj
Valmistumisvuosi: 2022

Oulun kaupungin sähkönsaannin toimitusvarmuus parani, kun Fingrid uusi Leväsuon sähköaseman. Asema on tärkeä osa alueen sähkönsiirtoverkkoa. NYAB toimi sähköasemarakennuksen pääurakoitsijana tässä maaperältään haastavassa rakennusprojektissa.

Fingrid uusi Oulussa sijaitsevan, vuonna 1960 rakennetun ja tiensä päähän tulleen Leväsuon 110 kilovoltin sähköaseman kytkinlaitoksen voimajohtoineen. Vanha sähköasema oli avokytkinlaitos ja sen korvaava uusi on puolestaan kaasueristeinen sisäkytkinlaitos eli uusi sähköasema sijaitsee rakennuksen sisällä.

NYAB sai kytkinlaitoksen rakentamisen päätökseen sovitusti toukokuussa ja kaikkiaan Leväsuon ja Iissä sijaitsevan Isokankaan sähköasemien välisen hankkeen voimajohtoineen on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

NYABin urakkaan sisältyivät sähköasemarakennuksen maarakennustyöt sekä LVI- ja sähkötyöt ja itse mittava rakennus, kaksikerroksinen, betonirakenteinen kytkinlaitos, pituudeltaan noin 50 ja leveydeltään noin 11 metriä ja kerrosalaltaan noin 820 neliömetriä. Kellarikerros on paikallavalettua betonia ja yläkerros elementtirakenteinen. Lisäksi piha-alueiden pohja- ja pintatyöt aitauksineen, maadoituksineen sekä liikennealueiden rakennekerroksineen ja asvaltointeineen ovat NYABin työsarkaa.

Sähköaseman rakennuttajan, Fingridin, projektipäällikkö Hannu Heikkisen mukaan hanke suomaalla on maaperältään haastava, kun ollaan pohjaveden kanssa kosketuksissa, mutta se oli tiedossa jo suunnitelmia tehdessä, joten siitä ei ole koitunut ongelmia.

Kun NYAB sai sähköaseman kytkinlaitoksen rakentamisen valmiiksi toukokuussa, työmaan ohjat otti Hitachi, joka on hankkeen pääurakoitsija kytkinaseman sähkötyöurakassa sekä hankkeen laitetoimittaja. Hitachi ja NYAB solmivat sopimuksen, joka toi NYABin päättyneelle sähköaseman rakennusprojektille jatkoa työmaalla: tämä urakka sisälsi  portaaliperustusten rakentamisen sekä sähkökaapelien ja putkitusten kaivuutyöt ja kesti elokuun 2022 loppuun asti.

Lisätietoja

Pekka Nissinen

Teollisuusrakentaminen

+358 44 746 0821
pekka.nissinen@nyabgroup.com