Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon pumppaamot

Kohde: Tampereen seudun uusi keskuspuhdistamo
Tilaaja: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Projektin sisältö: Pumppaamojen rakennusurakka altaineen sekä huolto-, valvomo- ja sosiaaliset tilat
Projekti alkanut: kesäkuu 2022
Projekti päättyy arviolta: vuoden 2024 loppuun mennessä
Työpäällikkö: Jari Häkkinen / NYAB
Tilaajan projektipäällikkö: Marko Männynsalo / Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

NYAB aloitti kesäkuussa 2022 koko Tampereen ja useiden naapurikuntien talousalueen kattavan kahden jätevesipumppaamon haastavan rakennusurakan, jonka arvo on noin 11 miljoonaa euroa. Pumppaamojen on määrä olla toimintakunnossa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tampereelle toteutetaan usean kunnan yhteishankkeena uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntia ovat Tampereen lisäksi Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi kautta aikain, kokonaisbudjetiltaan noin 350 miljoonaa euroa.

Keskuspuhdistamon rakentaminen kallion sisään Sulkavuoreen aloitettiin vuonna 2018, ja viime marraskuussa kilpailutukseen tuli hankkeen sydän eli pumppaamot.

NYABin rakennusurakka sisältää hankkeen molemmat jätevedenpumppaamot, joista toinen, kooltaan noin 600 kerrosneliötä, sijaitsee Raholassa ja suurempi, 1 000-neliöinen, Tampereen keskustan läheisyydessä Viinikanlahdessa. Valmistuessaan Viinikanlahden pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon rakentaminen on vaativa hanke. Sen sijainti aivan Pyhäjärven tuntumassa tekee siitä geoteknisesti erittäin haastavan. Kookkaan pumppaamon alimmat osat ovat reilusti järvenpinnan alapuolella, ja niitä rakennetaan koko ajan jatkuvan vesipaineen alla. NYAB rakentaa aluksi yli kymmenen metriä syvän ja halkaisijaltaan noin 20-metrisen, porapaaluin tuetun, lieriön muotoisen kaivannon, josta varsinaista pumppaamoa lähdetään rakentamaan ylöspäin.

Lisähaastetta tuo se, että Viinikanlahden, kuten myös Raholan pumppaamon, rakennustöitä tehdään nykyisten jätevedenpuhdistamoiden vieressä, ja työmaatoiminnot täytyy sovittaa yhteen toiminnassa olevien puhdistamoiden kanssa niiden toiminnan häiriintymättä.

Sekä Raholan että Viinikanlahden urakat käsittävät varsinaiset pumppaamot altaineen sekä niihin sisällytettävät huolto-, valvomo- ja sosiaaliset tilat. NYAB toimii pääurakoitsijana, ja pumppaamoihin liittyvät aliurakat – koneisto- sekä LVI- ja sähköurakat – Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo kilpailuttaa myöhemmin erikseen.

”Urakka alkoi maarakennus- ja kaivantojen tuentatöillä ja jatkuu pumppaamorakennusten paikallavaletuilla betonirakennetöillä sekä elementtirakentamisella”, kertoo NYABin työpäällikkö Jari Häkkinen.

Lisätietoja

Jari Häkkinen

Teollisuusrakentaminen

+358 50 308 1910
jari.hakkinen@nyabgroup.com