Oulun Jokikylän silta

Kohde: Jokikylän silta
Paikkakunta: Haukipudas
Tilaaja: Lapin ELY-keskus
Projekti alkanut: kesäkuu 2022
Projekti päättyy arviolta: syksyllä 2023
Työpäällikkö: Veli-Matti Kumpula

Urakassa rakennetaan Mt 8460 -yhdystiellä sijaitsevan, Kiiminkijoen ylittävän sillan paikalle kokonaan uusi silta. Ensin rakennetaan kiertotiesilta ja puretaan vanha silta pois uuden alta. Jokikylän silta sijaitsee tiellä, joka yhdistää valtatiet 20 ja 4 ja on erikoiskuljetusreitti, eli korkeat kuljetukset on ohjattu kulkemaan tätä reittiä pitkin, ja raskasta liikennettä on sen vuoksi paljon. Tämä on otettu uuden sillan rakenteissa huomioon.

”Rakennamme kaksikaistaisen sillan, jolla on lisäksi oma osuutensa kevyelle liikenteelle. Sillan pituus on 120 metriä ja leveys 13,5 metriä. Se on tyypiltään liittopalkkisilta, teräsrunkoinen ja betonikantinen. Vanha silta on kokonaan betonirakenteinen ja vuodelta 1965 eli sen iäksi tulee 57 vuotta. Uuden sillan käyttöiäksi on suunniteltu 100 vuotta eli lähes tuplat”, toteaa NYABin Rakentamisen liiketoimintayksikön johtaja Antti Nissinen.

Lähtökohtana päätökselle uuden sillan rakentamisesta on ollut ajoneuvoliikenteen sekä kevyen liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu Kiiminkijoen vedenpinnan vaihtelu eri vuodenaikoina.

Kiiminkijoki on 170 kilometriä pitkä, rakentamaton, vapaana virtaava joki, joka laskee Oulun seutuvilla Pohjanlahteen. Joessa on useita koskia, ja sinne nousee merestä arvokkaita vaelluskaloja. Nissinen kertoo tämän joen ylittävän siltaprojektin erityispiirteistä:

”Tarkkailemme vesistöä huolellisesti, jottei vesistölle aiheudu haittoja. Otamme näytteitä sekä ennen hankkeen alkamista että rakentamisen aikana ja urakan päätyttyä. Myös vanhan sillan purkamisessa noudatetaan varovaisuutta. Osa sen pintarakenteista aiheuttaa erikoisjärjestelyitä ja tehdään haitta-ainepurkuna ympäristön suojelemiseksi.”

 

Antti Nissinen

Liiketoimintayksikön johtaja, Rakentaminen

+358 40 739 1926
antti.nissinen@nyabgroup.com