Sitema Herva-Nuojuankangas-voimajohdon yleissuunnittelukonsultiksi

Kohde: 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohto
Tilaaja: Fingrid Oyj
Projekti alkanut: toukokuu 2022
Projekti päättyy arviolta: alkuvuosi 2024
Projektin vaihe: suunnittelu
Projektipäällikkö: Janne Niemelä / Sitema Oy
Tilaajan projektipäällikkö: Antti Linna / Fingrid Oyj

Sitema Oy on valittu Fingrid Oyj:n 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohdon yleissuunnittelukonsultiksi. Voimajohto sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Projekti on käynnistetty ja yleissuunnittelun on määrä valmistua alkuvuoteen 2024 mennessä.

Tuulivoiman määrä Suomessa kasvaa lähivuosina noin 1 000 megawattia vuodessa, eivätkä nyt rakenteilla olevat kantaverkkoyhteydet tule riittämään tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Tästä johtuen Fingrid suunnittelee Petäjäskosken ja Nuojuankankaan välille uutta 400+110 kilovoltin siirtoyhteyttä, jolla lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta merkittävästi. Nyt suunnitteilla oleva Herva-Nuojuankangas voimajohto on osa tätä siirtoyhteyttä. Valmistuessaan voimajohdon kokonaispituus on 117 km.

”Olemme äärimmäisen iloisia Fingridin osoittamasta luottamuksesta meihin. Kokoluokassaan tämä on erittäin merkittävä projekti Sitemalle, ja ryhdymmekin suunnittelutyöhön innolla”, toteaa Tuomas Maasalo, Sitema Oy:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Tuomas Maasalo

Sähköverkot

+358 40 669 4290
tuomas.maasalo@sitema.fi