Jämsän keskuspuhdistamo

Kohde: Jämsän keskuspuhdistamo
Paikkakunta: Jämsä
Tilaaja: Jämsän Vesi -liikelaitos
Valmistumisvuosi: 2021

NYAB rakensi Jämsän keskuspuhdistamon laajennusosan sekä huolehti vanhan puhdistamon saneerauksen rakennustekniset työt ja koneistourakan kokonaistoimituksena. Työ oli laaja ja vaativa ja kesti lähes puolitoista vuotta. NYAB sai kaikki työt onnistuneesti päätökseen kolme kuukautta etuajassa.

Jämsän keskuspuhdistamo palvelee noin 15 000 Jämsän ja Jämsänkosken asukasta, ja alueella sijaitsevan Himoksen laskettelukeskuksen sesonkiaikaan väkimäärä moninkertaistuu. Esimerkiksi juhannusfestivaalien aikaan Himokselle otetaan vastaan 40 000 vierailijaa. Tämä täytyy ottaa huomioon puhdistamon kapasiteetissa.

Suurin syy mittavalle saneeraustyölle ja uuden prosessirakennuksen rakentamiselle olivat ympäristöluvan vaatimukset.

”Jätevesistä täytyy pystyä poistamaan ammoniumtyppi, mikä ei onnistunut vanhalla järjestelmällämme. Niinpä uuteen puhdistamoon rakennettiin viimeisimpien vaatimusten mukainen järjestelmä, ja samalla vanhaa osaa saneerattiin: sinne lisättiin muun muassa yksi uusi välppä ja ilmastimet uusittiin”, kertoo Jämsän keskuspuhdistamon vesilaitospäällikkö Pekka Karppinen.

NYAB teki keskuspuhdistamon kaikki maarakennustyöt ja koneistourakan sekä rakensi uuden prosessilaitosrakennuksen. Työt alkoivat helmikuussa 2020 ja ne oli määrä saada päätökseen syyskuun 2021 loppuun mennessä, mutta kaikki oli valmista jo kesäkuussa, kolme kuukautta etuajassa.

”Kaikki sujui yllättävän helposti, todella kivuttomasti, vaikka töissä oli kova organisoiminen, kun työmaalla oli pääurakoitsija NYABin lisäksi prosessiautomaatio-, LVI- ja sähköurakoitsija ja työmaa sisälsi sekä saneeraus- että uudiskohteen, joita työstettiin rinta rinnan. NYAB suunnitteli ja aikataulutti kaiken niin, että työt sujuivat todella jouheasti. Näki, että asialla oli kokeneita ammattilaisia, jotka ovat tottuneet työskentelemään yhdessä”, Karppinen kuvaa projektin kulkua.

 

Laitos jatkuvasti toiminnassa töiden ajan

NYABin työpäällikkö Pekka Nissinen kertoo projektin alkaneen uuden prosessirakennuksen maarakennustöillä ja siitä jatkettiin maanpäällisiin osiin paikalla valettavien betonialtaiden rakentamisella.

”Betoniallasrakenteet ovat pituudeltaan 60-metrisiä ja leveydeltään 15-metrisiä ja syvyyttä niillä on noin neljä metriä.  Altaat jaettiin väliseinillä kahdeksi esiselkeytysaltaaksi ja kahdeksi ilmastusaltaaksi. Niiden päälle rakensimme betoniholvirakenteet ja prosessirakennuksen. Rinnalla teimme viereisen vanhan puhdistamon saneeraustöitä.”

Vanhan puhdistamon saneeraustoimenpiteet piti aikatauluttaa tarkasti Himoksen sesonkiajan mukaan, jotta puhdistamo oli mahdollisimman vähällä käytöllä kriittisten muutostöiden aikaan.

”Kun uudistimme koneistot vanhaan jätevedenpuhdistamoon, sen piti olla koko ajan toiminnassa, mikä antoi projektille oman haasteensa, jottei vedenpuhdistusprosessi missään vaiheessa häiriintynyt. Käytännössä tämä tehtiin niin, että teimme saneerausta vuorotellen eri altaiden välillä. Kahdesta ilmastus- ja kahdesta selkiytysaltaasta oli jatkuvasti toinen toiminnassa”, Nissinen kertoo.

Kun työt valmistuivat kesäkuussa, tehtiin koekäytöt ja ne onnistuivat häiriöttömästi ja suunnitelmien mukaisesti.

Karppinen iloitsee: ”Laitos toimii kuten kuuluukin ja ammoniumtyppi poistuu. Täytämme nyt uuden ympäristöluvan vaatimukset.”

 

Kuva: Aleksi Rajala

Aleksi Rajala

Vedenkäsittelylaitokset

+358 44 297 2087
aleksi.rajala@nyabgroup.com

Pekka Nissinen

Teollisuusrakentaminen

+358 44 746 0821
pekka.nissinen@nyabgroup.com