Teräväniemen jätevedenpuhdistamo

Kohde: Teräväniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus
Paikkakunta: Äänekoski
Asiakas: Äänekosken Energia Oy
Valmistumisvuosi: 2018

Saneeraus nosti Äänekosken jätevedenpuhdistamon tehokkuutta

Äänekoski on noin 18 000 asukkaan vireä teollisuuskaupunki Keiteleen eteläpäässä Keski-Suomessa, jonka vesihuollosta, kaukolämmöstä ja sähkönsiirtoverkosta vastaa Äänekosken Energia Oy. Suomen Maastorakentajat, nykyisin NYAB, uudisti ja saneerasi sen 1970-luvulla rakennetun jätevedenpuhdistamon mittavalla projektilla, joka saatiin päätökseen vuonna 2018. Saneerauksen myötä puhdistamo toimii entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin oletettavasti taas seuraavat 30–50 vuotta.

Äänekosken Teräväniemen jätevedenpuhdistamo on yksi 1970-luvun aikana rakennetuista suurista kunnallisista laitoksista. Saneerauksen syynä olikin laitoksen korkea käyttöikä ja toisaalta entistä suurempi kapasiteetin tarve ja tiukentuneet ympäristölupavaatimukset, joita vanha laitos ei olisi enää täyttänyt. Laitos puhdistaa äänekoskelaisten vesien lisäksi myös Valion tehtaiden vedet. Puhdistamon omistaja Äänekosken Energia kilpailutti projektin kolmena eri urakkana eli päärakennuksen saneerauksen, uusien ilmastusaltaiden rakentamisen sekä uuden jälkikäsittelyrakennuksen. Urakat sisälsivät rakennuksen, koneiston ja sähkö- sekä lvi-töiden uusimisen. NYAB, jolla on erikoisosaamista ja vahva markkina-asema vesikohteista, voitti kaikki urakat itselleen. Projektin kokonaisarvo nousi noin 10 miljoonaan euroon.

Kestävää kehitystä

Tiukat ympäristövaatimukset täyttävässä Teräväniemen puhdistamossa jätevedet käsitellään aktiivilietemenetelmällä eli käyttämällä mikrobeja. Puhdistuksen jälkeen Keiteleeseen päästettävä vesi on erittäin puhdasta ja laitos on kattavasti automatisoitu, jolloin puhdistustulos pystytään myös pitämään hyvin tasalaatuisena kellon ympäri. Lisäksi puhdistamoa lämmitetään jätevedestä talteen otetulla lämmöllä.

”Tiukentuneet päästörajat edellyttävät veden mittavampaa käsittelyä, joka taas lisää puhdistamon käyttökustannuksia. Kuitenkin parantuneen energiatehokkuuden ansiosta käyttökustannukset ovat jopa laskeneet aiemmasta ja samalla ympäristökuormitus on pienentyneiden päästöjen ansiosta huomattavasti aiempaa vähäisempi. Laitoksen kapasiteetti riittää saneerauksen myötä käsittelemään myös Suolahden ja Sumiaisten taajamien jätevedet, joita varten oli aiemmin oma myös käyttöikänsä päässä oleva puhdistamo, joka Teräväniemen puhdistamon saneerauksen myötä ajettiin alas. Tämä toi säästöä kokonaiskäyttökustannuksiin”, Äänekosken Energian projektista vastannut tuotantoinsinööri Atte Myllylä toteaa.

Hanke eteni suunnitelmien mukaisesti ja yhteistyö tilaajan kanssa oli sujuvaa alusta loppuun asti.

”Jätevedenpuhdistamon saneeraus on uuden rakentamista haastavampaa, koska laitoksen on toimittava koko ajan”, NYABin työpäällikkö Aleksi Rajala ja jatkaa: ”Toteutimme lukuisia vastaavanlaisia projekteja viime vuosikymmenen aikana. Nyt valtaosa suurista noin 50 vuotta sitten rakennetuista jätevedenpuhdistamoista on uudistettu, mutta työ jatkuu pienempien laitosten ja muiden vesikohteiden parissa.”

Kysy lisää

Aleksi Rajala

Vedenkäsittelylaitokset

+358 44 297 2087
aleksi.rajala@nyabgroup.com