Styrelsen

Jan Öhman

Styrelseordförande

Additional information

+-

(Född 1960)

Jan Öhman har lång erfarenhet i rollen som ekonomichef och har administerat flera börsnoterade bolag. Han kommer senast från rollen som ekonomichef på Nasdaq Stockholm-listade bolaget Industrivärden AB där han arbetat mellan 2019-2022. Jan har tidigare arbetat som ekonomichef hos bland annat IPCO AB mellan 2018-2019, Indutrade AB mellan 2014-2018 och diverse företag inom Sandvikkoncernen mellan 2006-2014. Utöver det har han även haft flera ledande befattningar inom Boliden.

Öhman valdes in i NYAB Abps styrelse i april 2023. Han utsågs till styrelseordförande 27 september 2023. Han är oberoende av bolaget och dess största aktieägare.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • 150 000 aktier

Markku Kankaala

Styrelsens vice ordförande

Additional information

+-

(Född 1963)
Utbildning: Ingenjör inom maskin- och metallteknik

 • Familjeföretaget PM Ruukki Oy, styrelseordförande
 • Suomen AktiiviOmistus Oy, styrelseordförande
 • Wetteri Oyj, styrelseordförande
 • Andament Group Oy, styrelseledamot

Markku Kankaala är en entreprenör och aktiv ägare från Norra Österbotten. Sedan 2020 är han verkställande direktör för PM Ruukki Oy. Han är även grundare av Afarak Group Plc (tidigare Ruukki Group Plc) och var styrelseledamot 1993–2017. Han var styrelseledamot i Enersense International Oyj från 2020 till 2021. Dessutom har han varit styrelseledamot i ett 50-tal bolag.

Kankaala började som styrelseledamot för NYAB Abp i juli 2021. Han var styrelseordförande till 27 september 2023. Markku Kankaala är oberoende av bolaget, men inte av dess största aktieägare. Han äger 21,2 % av Andament Group Oy som är en stor aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • PM Ruukki Oy: 23 708 500 aktier
 • Andament Group Oy (Kankaalas ägande 21,2 %): 24 168 994 aktier

Anders Berg

Additional information

+-

(Född 1972)
Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi

 • Backgatan Industri (familjeföretaget), ägare
 • INTIC Capital Partners, partner
 • Runway Safe Group, styrelseledamot
 • Air Spiralo Group, senior rådgivare
 • InventiAir, senior rådgivare

Anders Berg har 25 år av internationell erfarenhet från byggnation, e-handel och allmän industri. Han kommer senast från rollen som vd på det First North Sweden-listade bolaget OXE Marine AB där han var mellan 2022-2023. Han var tidigare styrelseordförande i OXE Marine AB mellan 2018-2022. Anders har även varit vd på det Stockholmslistade bolaget Lindab AB mellan 2013-2018 samt ordförande och vd på Plannja AB mellan 2004-2010. Han har också haft ledande befattningar på SSAB och Diab Group och har fungerat som senior rådgivare till flera industriföretag.

Berg valdes in i NYAB Abps styrelse i april 2023. Han är oberoende av bolaget och dess största aktieägare.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • 155 000 aktier

Lars-Eric Aaro

Additional information

+-

(Född 1956)

 • Luleå Näringsliv, styrelseordförande
 • Mobilaris AB, styrelseordförande
 • Blastr Green Steel A/S, styrelseordförande
 • LTU Holding AB, styrelseordförande
 • WIBAX AB, styrelseledamot
 • Predge AB, styrelseledamot
 • Blastr Green Steel AB, styrelseledamot
 • Vanir Green Industries A/S, styrelseledamot
 • PartnerInvest Norr AB, styrelseledamot
 • Johrika AB, vd och styrelseledamot

Lars-Eric Aaro började som styrelseledamot i NYAB Plc i december 2022. Han är gruvingenjör (M.Sc.) från Luleå tekniska universitet och har en hedersdoktor i ingenjörsvetenskap. Han var VD och koncernchef på LKAB mellan 2009-2015 och Executive Vice President & Head of Corporate Sales på AFRY mellan 2015-2018. Tidigare har han även arbetat på bland annat Boliden och Outokumpu. För närvarande har han flera styrelse- och rådgivande befattningar i olika företag, samt ett omfattande affärsnätverk.

Aaro är oberoende av bolaget och dess största aktieägare.

Barbro Frisch

Additional information

+-

(Född 1957)
Utbildning: Civilekonom

Barbro Frisch har varit egenföretagare inom managementkonsultation sedan 2008. Hennes uppdrag har bland annat varit som interim-vd på Einar Mattsson Projektutveckling AB, ett företag inom bostadsutveckling. Hon har även varit interim inköpschef på byggkoncernen Veidekke samt haft flera rådgivande uppdrag inom Skanskakoncernen. Barbro har också varit styrelseledamot hos Swedish Lorry Parts AB mellan 2020-2023. Hon har en kandidatexamen i ekonomi.

Frisch valdes in i NYAB Abps styrelse i april 2023. Hon är oberoende av bolaget och dess största aktieägare.

Johan Larsson

Additional information

+-

(Född 1980)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseordförande
 • Bingab Barents Investment Group AB, styrelseledamot
 • Barents Fastigheter AB, styrelseledamot
 • Luleå Business Region AB, styrelseledamot

Johan Larsson är en entreprenör från Luleå som varit verkställande direktör för koncernbolaget NYAB Sverige AB mellan 2012 och 2022. Han utsågs till VD för NYAB Abp den 1 april 2022. Han har varit entreprenör för flera tillväxtbolag i olika branscher och styrelseledamot i närmare 30 företag. Han är grundare av NYAB Abps största aktieägare Holding Investment Förvaltning i Luleå AB och investmentbolaget Barents Investment Group AB och har förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Luleå Business Region. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Larsson är inte oberoende av bolaget eller dess största aktieägare. Han äger 50 % av den större aktieägaren Holding Investment Förvaltning I Luleå AB och ingår i koncernens operativa ledning.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Johan Larsson: 383 000 aktier
 • Bingab Barents Investment Group AB: 1 509 225 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Larssons ägande 50%): 242 349 800 aktier

Johan K Nilsson

Additional information

+-

(Född 1960)

 • JKN Advokat AB, styrelseledamot
 • JKN Advokatbyrå AB, styrelseledamot
 • Brf Ingenjören 14, styrelseledamot
 • Hubert Best AB, styrelseledamot
 • Lundqvist Advokatbyrå AB, styrelseledamot

Johan K Nilsson är jurist, specialiserad på byggrätt och har lång erfarenhet av juridiska funktioner i företag i byggbranschen. Han har varit bolagsjurist för Peab Group 2003–2016 och Skanska Group 1998–2003. Under 2013–2016 var han Chief Legal Officer för Peab Group. Han har haft förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Byggandets kontraktskommitté 2001–2011. Johan K Nilsson är för närvarande delägare i JKN Advokater samt skiljeman och föreläsare i byggrättsliga frågor. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Johan K Nilsson är oberoende av de största aktieägarna, men inte av bolaget. Han är partner i advokatbyrån som tillhandahåller koncernföretagen juridiska tjänster i samband med projekt som hör till deras affärsverksamhet.

Nilsson äger 80 483 aktier i NYAB Abp.

Mikael Ritola

Additional information

+-

(Född 1989)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseledamot
 • OLARIT Invest AB, styrelseledamot

Mikael Ritola är verkställande direktör i koncernföretag NYAB Finland Oy och grundare av NYAB Plc:s största aktieägare, Holding Investment Förvaltning I Luleå AB. Han har en bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning och att bygga lönsam tillväxt i bygg- och infrastrukturbranschen. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Ritola är inte oberoende av företaget eller dess största aktieägare. Han äger 50 % av den största aktieägaren Holding Investment Förvaltning I Luleå AB och ingår i koncernens operativa ledning.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Mikael Ritola: 188 820 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Ritolas ägande 50%): 242 349 800 aktier

Jari Suominen

Additional information

+-

(Född 1957)
Utbildning: Ingenjör

Jari Suominen har 40 års internationell erfarenhet inom energiområdet. Från 1981 till 2007 arbetade han för ExxonMobil och från 2007 till 2019 för St1-koncernen i olika ledande befattningar inom bränsle-, el- och värmeproduktion, med ansvar för St1:s verksamhet inom förnybar energi i Finland, Sverige och Norge. Nuförtiden är Jari Suominen rådgivare till VD:n för St1. Han har varit styrelseledamot i NYAB Abp  sedan juli 2021.

Jari Suominen är oberoende av bolaget och dess större aktieägare.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • 39 000 aktier