Styrelsen

Markku Kankaala

Styrelseordförande

Additional information

+-

(Född 1963)
Utbildning: Ingenjör inom maskin- och metallteknik

 • Familjeföretaget PM Ruukki Oy, styrelseordförande
 • MBÅ Invest Oy, styrelseordförande
 • Suomen AktiiviOmistus Oy, styrelseordförande
 • Wetteri Oyj, styrelseordförande
 • Andament Group Oy, styrelseledamot

Markku Kankaala är en entreprenör och aktiv ägare från Norra Österbotten. I juli 2021 började han som styrelseordförande för NYAB Plc. Sedan 2020 är han verkställande direktör för PM Ruukki Oy. Han är även grundare av Afarak Group Plc (tidigare Ruukki Group Plc) och var styrelseledamot 1993–2017. Han var styrelseledamot i Enersense International Oyj från 2020 till 2021. Dessutom har han varit styrelseledamot i ett 50-tal bolag.

Markku Kankaala är oberoende av bolaget, men inte av dess största aktieägare. Han äger 21,2 % av Andament Group Oy som är en stor aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Andament Group Oy: 135 168 994 aktier
 • PM Ruukki Oy: 26 500 aktier

Johan K Nilsson

Styrelsens vice ordförande

Additional information

+-

(Född 1960)

 • JKN Advokat AB, styrelseledamot
 • JKN Advokatbyrå AB, styrelseledamot
 • Brf Ingenjören 14, styrelseledamot
 • Hubert Best AB, styrelseledamot
 • Lundqvist Advokatbyrå AB, styrelseledamot

Johan K Nilsson är jurist, specialiserad på byggrätt och har lång erfarenhet av juridiska funktioner i företag i byggbranschen. Han har varit bolagsjurist för Peab Group 2003–2016 och Skanska Group 1998–2003. Under 2013–2016 var han Chief Legal Officer för Peab Group. Han har haft förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Byggandets kontraktskommitté 2001–2011. Johan K Nilsson är för närvarande delägare i JKN Advokater samt skiljeman och föreläsare i byggrättsliga frågor. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Johan K Nilsson är oberoende av de största aktieägarna, men inte av bolaget. Advokatbyrån under hans kontroll tillhandahåller koncernföretagen juridiska tjänster i samband med projekt som hör till deras affärsverksamhet.

Nilsson äger 109 488 aktier i NYAB Abp.

Lars-Eric Aaro

Additional information

+-

(Född 1956)

 • Luleå Näringsliv, styrelseordförande
 • Mobilaris AB, styrelseordförande
 • Norra Skog, styrelseledamot
 • WIBAX AB, styrelseledamot
 • Predge AB, styrelseledamot

Lars-Eric Aaro började som styrelseledamot i NYAB Plc i december 2022. Han är gruvingenjör (M.Sc.) från Luleå tekniska universitet och har en hedersdoktor i ingenjörsvetenskap. Han var VD och koncernchef på LKAB mellan 2009-2015 och Executive Vice President & Head of Corporate Sales på AFRY mellan 2015-2018. Tidigare har han även arbetat på bland annat Boliden och Outokumpu. För närvarande har han flera styrelse- och rådgivande befattningar i olika företag, samt ett omfattande affärsnätverk.

Aaro är oberoende av bolaget och dess största aktieägare.

Jukka Juola

Additional information

+-

(Född 1969)
Utbildning: Högskoleingenjör

 • Andament Group Oy och dess dotterbolag, styrelseordförande
 • Solarigo Systems Oy och Solarigo Oy, styrelseledamot
 • Kallastor Oy, styrelseledamot
 • Hanhikiven Sähkönmyynti Oy, styrelseledamot
 • Steel Group Pohjanmaa Oy, styrelseordförande

Jukka Juola var VD för NYAB Finland Oy 2020-2022. Han har varit delägare i Andament Group Oy sedan 1994 och verkställande direktör 2001–2014 samt från 2020. Från 2013 till 2017 arbetade Juola som VD för Suomen Maastorakentajat Oy och från 2009 till 2013 som VD för SL Asfaltti Oy. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Juola är inte oberoende av bolaget eller dess största aktieägare. Han äger 56,1 % av en större aktieägare i Andament Group Oy och har tidigare tillhört den operativa ledningen för bolag som ingår i koncernen.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Jukka Juola: 22 033 aktier
 • Kallastor Oy: 1 415 474 aktier
 • Andament Group Oy: 135 168 994 aktier

Johan Larsson

Additional information

+-

(Född 1980)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseordförande
 • Bingab Barents Investment Group AB, styrelseledamot
 • Barents Fastigheter AB, styrelseledamot
 • Luleå Business Region AB, styrelseledamot

Johan Larsson är en entreprenör från Luleå som varit verkställande direktör för koncernbolaget NYAB Sverige AB mellan 2012 och 2022. Han har varit entreprenör för flera tillväxtbolag i olika branscher och styrelseledamot i närmare 30 företag. Han är grundare av NYAB Abps största aktieägare Holding Investment Förvaltning i Luleå AB och investmentbolaget Barents Investment Group AB och har förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Luleå Business Region. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Larsson är inte oberoende av bolaget eller dess största aktieägare. Han äger 50 % av den större aktieägaren Holding Investment Förvaltning I Luleå AB och ingår i koncernens operativa ledning.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Johan Larsson: 255 000 aktier
 • Bingab Barents Investment Group AB: 175 000 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Larssons ägande 50%): 241 217 200 aktier

Mikael Ritola

Additional information

+-

(Född 1989)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseledamot
 • OLARIT Invest AB, styrelseledamot

Mikael Ritola är vice verkställande direktör i NYAB Sverige AB och grundare av NYAB Plc:s största aktieägare, Holding Investment Förvaltning I Luleå AB. Han har en bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning och att bygga lönsam tillväxt i bygg- och infrastrukturbranschen. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Ritola är inte oberoende av företaget eller dess största aktieägare. Han äger 50 % av den största  aktieägaren Holding Investment Förvaltning I Luleå AB och ingår i koncernens operativa ledning.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • Mikael Ritola: 186 320 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Ritolas ägande 50%): 241 217 200 aktier

Aarne Simula

Additional information

+-

(Född 1965)

 • Uleåborgs handelskammare, styrelseledamot
 • Taiga Chemicals Oy, styrelseledamot
 • Simula Invest Oy, styrelseordförande
 • Wetteri Oyj, VD

Aarne Simula är en företagsledare från Uleåborg som sedan 2017 varit investerare i konsortiet Aktiiviomistajat. Han har varit VD för bilhandlaren Wetteri Oy sedan 2018 och är verksam i internationella nätverk inom bilindustrin. Han har förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Uleåborgs handelskammare. Han valdes in i NYAB Abps styrelse i mars 2022.

Aarne Simula är oberoende av bolaget och dess största aktieägare.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • 2 951 189 aktier

Jari Suominen

Additional information

+-

(Född 1957)
Utbildning: Ingenjör

Jari Suominen har 40 års internationell erfarenhet inom energiområdet. Från 1981 till 2007 arbetade han för ExxonMobil och från 2007 till 2019 för St1-koncernen i olika ledande befattningar inom bränsle-, el- och värmeproduktion, med ansvar för St1:s verksamhet inom förnybar energi i Finland, Sverige och Norge. Nuförtiden är Jari Suominen rådgivare till VD:n för St1. Han har varit styrelseledamot i NYAB Abp  sedan juli 2021.

Jari Suominen är oberoende av bolaget och dess större aktieägare.

Aktieinnehav i NYAB Abp:

 • 39 000 aktier