Finansiella mål

Styrelsen för NYAB har satt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen:

  • Årlig omsättningstillväxt som överstiger 10% 
  • EBIT-marginal överstigande 7,5% 
  • Nettoskuld i förhållande till EBITDA på mindre än 1,5 
  • Utdelning som överstiger 35 % av nettovinsten