Finansiella mål

NYAB Abps styrelse har satt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen:

  • Årlig organisk tillväxt som överstiger 15 procent
  • Rörelseresultat (EBIT)  som överstiger 9 procent av omsättning
  • Soliditet som överstiger 50 procent
  • Utdelning som överstiger 30 procent av nettoresultat