Aktie

NYAB Plc:s aktiekapital uppgår till 80 000 euro. Bolaget har en aktieklass, och samtliga aktier har en röst på bolagsstämman, och de har lika rätt till dividend och annan vinstfördelning. Det totala antalet aktier i bolaget är 706 658 238. Aktierna har inget nominellt värde.