Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

19.12.2022

Nivalaan Hituran kaivokselle sekä Pyhäjärven Callioon rakennetaan yhteensä paneeliteholtaan 75 megawatin aurinkopuistot käytöstä poistetuille kaivosalueille. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että Pohjoismaissa käytöstä poistettavat kaivosalueet voitaisiin valjastaa uusiutuvan aurinkoenergian tuotantoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle Next Generation EU -avustusta 12,1 miljoonaa euroa hankkeen toteuttamiseksi.

Hanke sisältää kahden aurinkopuiston rakentamisen yhteensä noin 160 hehtaarin alueelle. Alueen koko vastaa esimerkiksi noin 220 jalkapallokenttää. Puistot tulevat koostumaan noin 120 000 kaksipuoleisesta aurinkopaneelista. Aurinkopuistot ovat teholtaan noin 75 megawattia, ja ne tuottavat yli 65 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä suomalaisten käyttöön vuosittain. Sähkön tuotanto vastaa esimerkiksi 26 000 kerrostalokaksion tai 4300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tuotanto myydään Lumme Energian aurinkosähköasiakkaille Suomeen. Lisäksi aurinkopuistojen yhteyteen rakennetaan yhteensä 7,5 MW sähkövarastot.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 61 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 12,1 miljoonan euron elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen tuen, joka on ehdollinen Euroopan komission hyväksynnälle. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin ja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa Calliossa ja Nivalan kaupungin ja Hituran kaivosalueen omistajan kanssa Nivalassa.

Haluan kiittää hankkeen valmisteluun osallistuneita yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja menestyksekkäästä yhteistyöstä. Nyt pääsemme myönteisen tukipäätöksen kautta käynnistämään yhdessä hankkeen toteuttamista. Teollisen kokoluokan aurinkopuistojen rakentaminen on merkittävä tapa lisätä Suomen energiaomavaraisuutta nopeasti ja kestävästi”, kommentoi Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.

Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Skarta Energy sekä Solarigo Systems Oy, jotka ovat perustaneet hankeyhtiön Callio-Hitura Solarpark Oy hankkeen toteuttajaksi. Callion ja Hituran hanke on ensimmäinen yhtiöiden yhteistyön myötä rakennettava kokonaisuus. Hankkeessa saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää laajemmin kaivosteollisuuden uusiutuvan energian hankkeissa Suomessa ja ulkomailla. Keväällä 2022 Skarta Energy, Solarigo sekä Lumme Energia solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa 1000 MW aurinkovoimaa Pohjoismaihin vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Callio-Hitura on merkittävä avaus uusiutuvan energian tuottamiseksi vanhoilla kaivosalueilla. Kaivosten rikastushiekka-altaita ei voida juuri muilla tavoin hyödyntää, ja tuottamalla päästötöntä energiaa pystytään myös kompensoimaan kaivosten ympäristöhaittoja”, Skarta Energyn toimitusjohtaja Kari Tuominen kommentoi.

Callio-Hitura aurinkosähköpuisto -hanke
Aurinkopuistojen sijainti Pohjois-Pohjanmaa, Nivala ja Pyhäjärvi.
Budjetti Noin 61 miljoonaa euroa
Aurinkopaneeleja Noin 120 000 kpl
Paneeliteho 75,42 MW
Energiantuotanto 66,1 GWh / v
Pinta-ala 160 hehtaaria
CO2 vähenemä sähköntuotannossa 5885 tonnia / v
Rakentajat Skarta Energy Oy ja Solarigo Systems Oy
Hankeyhtiö Callio-Hitura Solarpark Oy
Next Generation EU -tuki 12,1 miljoonaa euroa

 

Lisätietoja

toimitusjohtaja
Antti Koskelainen
antti.koskelainen@solarigo.fi
040 726 7673
Solarigo Systems Oy

toimitusjohtaja
Kari Tuominen
kari.tuominen@skarta.fi
040 507 1181
Skarta Energy Oy