Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

20.02.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Skarta Energyn hankeyhtiölle, Utajärven Solarpark Oy:lle, 13,3 miljoonaa euroa investointitukea aurinkosähkövoimalaitoksen investointiin Utajärvelle. Aurinkopuisto rakennetaan käytöstä poistetulle turvesuoalueelle. Investointiin sisältyy myös sähkövarasto, jonka tarkoituksena on tasapainottaa puiston tuotannon vaihteluita. Ensimmäiseen vaiheen kokonaisinvestointi on noin 73,7 miljoonaa euroa.

Nyt saatu investointituki kohdistuu Skarta Energyn hankkimalle yli 100 hehtaarin kokoiselle käytöstä poistetulle Tunturisuolle, johon on suunnitteilla 80 MW:n aurinkopuisto. Puiston yhteyteen tulee lisäksi 5 MW:n akkuvarasto. Valmistuttuaan puisto tuottaa noin 80 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä vuodessa. Rakentamisen on määrä alkaa jo kesällä 2023 ja tavoitteena on, että aurinkopuisto tuottaa energiaa verkkoon jo vuoden 2024 aikana.  Aurinkovoimalan rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta ja itse voimala työllistäisi noin 5 henkilöä seuraavat 40 vuotta.

”Viime vuonna syyskuussa saimme rakentamiselle tarvittavat luvat, ja nyt vain noin viisi kuukautta luvan saannista meillä on investointitukipäätös. Tämä tuki mahdollistaa ensimmäisen vaiheen käynnistämisen ja toimii erinomaisena lähtölaukauksena Skarta Energyn mittavalle aurinkovoiman rakentamiselle. On hienoa, että voimme Utajärven kanssa yhteistyössä houkutella kuntaan uutta työvoimaa ja täten piristää alueen elinvoimaa, ” sanoo Kari Tuominen, Skarta Energyn toimitusjohtaja.

Utajärven kokonaishanke sisältää useita eri hankkeita. Kokonaishankkeen budjetti on noin 150 miljoonaa euroa. Hankekokonaisuuteen sisältyy noin 200 megawattia aurinkovoimaa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu vedyn tuotanto-, varastointi ja jakeluasema. Valmistuttuaan koko hanke tuottaa noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita.

”Utajärvi sijaitsee hyvällä paikalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella. On upeaa seurata investointeja alueellemme. Pyrimme teollisuusalueellamme mahdollistamaan joustavat yritystontit yrityksille, sopivaksi juuri heidän tarpeisiinsa. Lähellä tuotetun puhtaan energian, hyvän sijainnin ja loistavan yrityskulttuurin ansiosta on mahtavaa lähteä yhdessä kasvattamaan Utajärven yritysekosysteemiä,” sanoo Vuokko Paso, toimitusjohtaja, Utajärven Yrityspuisto Oy.

 

Lisätietoja:

Kari Tuominen
toimitusjohtaja, Skarta Energy Oy
puh. 040 507 1181
kari.tuominen@skarta.fi

Vuokko Paso
Utajärven Yrityspuisto Oy, toimitusjohtaja
vuokko.paso@utajarvi.fi
puh. 040 632 8805

 

Skarta Energy on kotimainen, uusiutuvan energian hankekehitysyhtiö. Skarta Energyn hankekehitys on keskittynyt aurinkovoimahankkeisiin, joita voidaan täydentää tuulivoiman rakentamisella ja vetyratkaisuilla. Yhtiö on kehittämässä Suomen suurimpiin kuuluvia aurinkovoimahankkeita esimerkiksi yli sadan hehtaarin käytöstä poistetuille turvesuoalueille Utajärvellä sekä Hituran ja Pyhäsalmen vanhoille kaivosalueille Pohjois-Pohjanmaalla. Skarta Energyn omistavat vahvat, listautuneet yhtiöt Capmanin hallinnoima rahasto rahoitusalan erityisosaajana ja NYAB Oyj energiarakentamisen osaajana.