Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

17.06.2022

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta voitti tarjouskilpailun Kiiminkijoen ylittävän Jokikylän sillan rakentamisesta Ouluun. Silta on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen tämänvuotisista investointiurakoista suurin. Suojeltu Kiiminkijoki on tärkeä vaelluskalavesistö, ja rakennusurakassa huomioidaan ympäristönäkökohdat koko hankkeen ajan.

Skarta rakentaa ja kunnostaa tänä vuonna noin 60 siltaa. Niistä mittavin on Jokikylän silta Oulussa. Sen tilaaja on Lapin ELY-keskus, ja sopimus allekirjoitettiin toukokuun lopussa. Monivaiheiset työt alkavat kesäkuussa, ja uuden sillan on määrä avautua liikenteelle elokuussa 2023. Urakan hinta on 5,1 miljoonaa euroa.

Urakassa rakennetaan Mt 8460 -yhdystiellä sijaitsevan, Kiiminkijoen ylittävän sillan paikalle kokonaan uusi silta. Sitä ennen rakennetaan kiertotiesilta ja puretaan vanha silta pois uuden alta. Jokikylän silta sijaitsee tiellä, joka yhdistää valtatiet 20 ja 4 ja on erikoiskuljetusreitti, eli korkeat kuljetukset on ohjattu kulkemaan tätä reittiä pitkin, ja raskasta liikennettä on sen vuoksi paljon. Tämä on otettu uuden sillan rakenteissa huomioon.

”Rakennamme kaksikaistaisen sillan, jolla on lisäksi oma osuutensa kevyelle liikenteelle. Sillan pituus on 120 metriä ja leveys 13,5 metriä. Se on tyypiltään liittopalkkisilta, teräsrunkoinen ja betonikantinen. Vanha silta on kokonaan betonirakenteinen ja vuodelta 1965 eli sen iäksi tulee 57 vuotta. Tämän meidän rakentamamme uuden siltamme käyttöiäksi on suunniteltu 100 vuotta eli lähes tuplat”, toteaa Skartan työpäällikkö Antti Nissinen.

Lähtökohtana päätökselle uuden sillan rakentamisesta on ollut ajoneuvoliikenteen sekä kevyen liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu Kiiminkijoen vedenpinnan vaihtelu eri vuodenaikoina.

Kiiminkijoki on 170 kilometriä pitkä, rakentamaton, vapaana virtaava joki, joka laskee Oulun seutuvilla Pohjanlahteen. [Se kuuluu kansainväliseen Project Aqua -vesistöjensuojeluohjelmaan.] Joessa on useita koskia, ja sinne nousee merestä arvokkaita vaelluskaloja. Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, ja Nissinen kertoo tämän joen ylittävän siltaprojektin erityispiirteistä:

”Tarkkailemme vesistöä huolellisesti, jottei vesistölle aiheudu haittoja. Otamme näytteitä sekä ennen hankkeen alkamista että rakentamisen aikana ja urakan päätyttyä. Myös vanhan sillan purkamisessa noudatetaan varovaisuutta. Osa sen pintarakenteista aiheuttaa erikoisjärjestelyitä ja tehdään haitta-ainepurkuna ympäristön suojelemiseksi.”

 

Lisätietoja:

Antti Nissinen
työpäällikkö
Skarta Finland Oy
+358 40 739 1926
antti.nissinen@skarta.local