Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

13.09.2022

Puhtaiden energiaratkaisujen toteuttaja Skarta Energy Oy ja Tohmajärven kunta suunnittelevat aurinko- ja tuulipuistoja Tohmajärvelle. Tätä varten yhtiö ja kunta ovat solmineet aiesopimuksen, jolla kartoitetaan uusiutuvan energian rakentamismahdollisuuksia Tohmajärven alueella. Kartoituksilla selvitetään useampien aurinko- ja tuulivoimapuistojen rakentamista sekä niiden rakentamiseen soveltuvia alueita. Puistojen yhteenlaskettu kokonaisteho olisi 60 MW, ja toteutuessaan hanke olisi koko itäisen Suomen suurin energiahanke.

 

”Aurinko- ja tuulivoimalla tuotettu energia on täysin uusiutuvaa ja yhdessä nämä energiamuodot tukevat erinomaisesti toisiaan. Suunnitteilla olevassa hankkeessa hyödynnetään myös Skartan Vierivoima®-ratkaisuja, jotka vahvistavat hinnaltaan kilpailukykyisen, puhtaan energian saatavuutta alueella. Ratkaisu mahdollistaa myös Tohmajärven alueen nopean siirtymän vedyn käyttöön sitten, kun tarve tulee ajankohtaiseksi ”, kertoo Skarta Energy Oy:n varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen.

 

”Tohmajärvellä olemme jo tehneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustoimenpiteitä, ja yhteistyö Skartan kanssa on jatkoa tälle. Odotamme, että energiahanke houkuttelee alueelle teollisia toimijoita, vahvistaa alueen energiaomavaraisuutta sekä edistää Tohmajärven siirtymää hiilineutraaliuteen. Toteutuessaan hankkeella on myös työllisyysvaikutuksia alueelle”, Tohmajärven kunnanjohtaja Mikko Löppönen kertoo.

 

Elinvoimaa Itä-Suomeen

 

Itä-Suomi on kärsinyt tuulivoiman rakentamiseen liittyvistä haasteita. Rajavalvontaan liittyvät tutkat rajoittavat tuulivoiman kaavoittamista alueelle. Samaan aikaan kehitystä hidastaa olemassa oleva sähkönsiirtoverkko, joka ei tällä hetkellä mahdollista alueen aurinko- ja tuulivoimapotentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä.

 

LUT-yliopiston tuoreen selvityksen mukaan Itä- ja Kaakkois-Suomessa tuotettu sähkö olisi avain alueen teollisuuden merkittävään kasvuun.

 

Skarta näkee, että Itä-Suomi kaipaa räätälöityjä, paikallisia energiaratkaisuja.

 

”Uskomme, että meillä on Itä-Suomelle ratkaisu. Vierivoimalla ja muilla uusiutuvan energian hankkeilla tuotetulla energialla voimme tuoda koko Itä-Suomelle omaa energiaa. Näin tasoitetaan idän ja lännen välisiä alueellisia eroja. Siirtyminen hiilineutraaliuteen tapahtuu paikallisesti, alue ja kaupunki kerrallaan,” Saarelainen summaa.

 

Alueiden kartoitus on käynnistynyt Tohmajärven alueella. Ensimmäiselle vaiheelle kokonaishanketta on haettu rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Myönteinen päätös mahdollistaisi ensimmäisen vaiheen nopean toteutuksen jopa kahden seuraavan vuoden kuluessa.

 

”Olemme erittäin iloisia tästä aiesopimuksesta, joka auttaa edistämään tavoitettamme puhtaan tulevaisuuden rakentamisesta ja vahvistaa entisestään meidän uusiutuvaan energiaan keskittyvän hankekehityksen portfoliotamme,” tiivistää Skarta Energy Oy:n toimitusjohtaja Kari Tuominen.

 

Lisätietoja

 

Vikke Saarelainen
varatoimitusjohtaja, Skarta Energy Oy
+358 40 754 4429
vikke.saarelainen@skarta.fi

 

Kari Tuominen
toimitusjohtaja, Skarta Energy Oy
puh. 040 507 1181
kari.tuominen@skarta.fi

 

Mikko Löppönen
kunnanjohtaja, Tohmajärven kunta
+358 40 1054001
mikko.lopponen@tohmajarvi.fi