Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

09.09.2021

Skarta Group Oyj julkaisi 9.9.2021 yhtiötiedotteen, jonka mukaisesti yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja uuden strategian päälinjaukset strategiakaudelle 2021–2024.

Skarta tavoittelee tulevina vuosina vahvaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Yhtiön hallitus on asettanut keskipitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi vähintään 300 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon ja 10 prosentin käyttökatteen vuoteen 2024 mennessä.

Konsernin nykyinen liiketoiminta keskittyy pääosin hiilineutraaleihin teollisuus- ja energiahankkeisiin sekä erikoisrakentamisen hankkeisiin. Jatkossa Skartan strategia rakentuu seuraaville päälinjauksille:

  1. Skartan tavoitteena on laajentaa toimintaansa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista.
  2. Skartan kasvu pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen sekä asiantuntijuuteen ja sitä tuetaan yritysjärjestelyillä.
  3. Skartan toiminta perustuu yrittäjien yhteenliittymään, mikä mahdollistaa nopean laajentumisen, hyvän kannattavuuden ja omistaja-arvon vahvan kehityksen.

Skarta on tunnistanut uusiutuvan energian ja varastoinnin sekä hiilineutraalien ratkaisujen kysynnän kasvavan voimakkaasti. Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen on kovassa kasvussa. Vihreää vetyä voidaan hyödyntää esimerkiksi liikenteen energiaratkaisuna, teollisuuden prosesseissa ja power-to-X-ratkaisuissa. Toimimalla hiilineutraalin energian arvoketjun eri osa-alueilla aina hankekehityksestä rakentamiseen ja omistamiseen Skarta kykenee palvelemaan asiakkaitaan entistä kokonaisvaltaisemmin.

”Skartan hankekehitys on alkanut positiivisesti sekä tuuli- että aurinkovoimassa. Puhtaan energian kokonaishankkeissa on merkittävää kasvupotentiaalia ja pyrimme toteuttamaan niitä jatkossa sekä Suomessa että Ruotsissa”, Skarta Group Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen kommentoi.

Skartalla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista sekä vakiintunut alihankinta- ja kumppaniverkosto. Henkilöstön asiantuntijuus luo yhtiön liiketoiminnalle vahvan pohjan. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti, jotta sitä voidaan hyödyntää entistä kokonaisvaltaisemmissa hankkeissa.

Kasvu arvoketjun eri osa-alueilla vaatii uutta osaamista ja resursseja, joita voidaan hankkia myös yritysjärjestelyiden avulla. Listattuna yhtiönä Skartalla on mahdollisuus hyödyntää liiketoimintansa kehittämiseksi ja hankkeiden rahoittamiseksi monipuolisia rahoitusratkaisuja käyttämällä esimerkiksi omia osakkeitaan vastikkeena yrityskaupoissa.

”Skartan missiona on rakentaa puhdasta tulevaisuutta, joka tarvitsee toteutuakseen muutosvoimaa. Muutosvoima lähtee yrittäjistä, ja Skartalla onkin takanaan yhteenlaskettuna satojen vuosien edestä yrittäjäkokemusta. Yrittäjämäinen asenne näkyy omistajuuden lisäksi koko henkilöstön toimintatavoissa, joita kuvaavat ketteryys, vastuunkanto ja kyky nopeaan päätöksentekoon”, Skarta Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala toteaa.

Katso yhtiön julkaisemat yhtiötiedotteet osoitteesta https://skartagroup.fi/tiedotteet/.