Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

09.11.2021

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta Group Oyj julkaisi syyskuussa uuden strategiansa päälinjaukset, joiden mukaisesti yhtiön tavoitteena on laajentaa toimintaansa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Yhtiön kasvu pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen, ja se on esimerkiksi ollut mukana yli sadan tuulivoimalan rakentamisessa.

Tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi Skarta haluaa korostaa myös vetytalouden asemaa strategisena painopisteenään ja toimia tulevaisuuden vetytalouden etulinjassa. Konkreettisen esimerkin osoittamiseksi Skarta on hankkinut käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton. Hyundai Nexo -polttokennoauton käyttövoimana on puhdas vety, ja sen pakoputkesta tulee vain vesihöyryä.

”Haluamme vauhdittaa vetytalouden etenemistä Suomessa, tehdään se sitten vaikka auto kerrallaan. Vetyautojen tankkausverkostoa ei Suomessa vielä ole, mutta Skartan tavoitteena on olla mahdollistamassa erilaisten vetyhankkeiden toteutumista. Haluamme osoittaa esimerkillämme, että vihreän vedyn teknologian kehittäminen, vedyn tuottaminen ja sen käyttöönotto niin liikenne- kuin teollisuuskäytössä on ensiarvoisen tärkeää koko Suomelle”, Skarta Group Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen kommentoi.

Skarta on energiatoimialan ja vetytalouden muutoksessa etujoukossa

Skarta kehittää puhtaan energian hankkeita Suomessa ja Ruotsissa erityisesti VierivoimaÔ-konseptillaan, joka tarjoaa lähellä tuotettua hiilineutraalia sähköä paikalliseen käyttöön kunnille ja teollisuuden toimijoille. Tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto kasvaa molemmissa maissa kovaa vauhtia, joten niillä on erinomainen mahdollisuus tuottaa vihreää vetyä myös vientituotteeksi.

”Näemme vihreässä vedyssä erinomaisia kasvumahdollisuuksia Skartan liiketoiminnalle. Erilaiset tulevaisuuden vetyratkaisut kuuluvat saumattomasti uusiutuvan energian käyttöön ja varastointiin. Kunnat, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä osana Vierivoima-konseptiamme, ovat olleet erittäin kiinnostuneita vetyratkaisujen yhdistämisestä tuuli- ja aurinkoenergiaan”, Hirvonen kommentoi.

Skarta on vahva toimija vetytalouden potentiaalisella johtavalla alueella

Skartan kotipaikka on Oulu. Yhtiö on vahva toimija Perämerenkaaren alueella, joka on sekä vedyn tuotannon että kulutuksen kannalta keskeinen alue. Jotta vetyhankkeet voivat olla taloudellisesti kannattavia, vihreän vedyn tuotannon yhteydessä syntyvä lämpö ja happi on hyödynnettävä täysimääräisesti. Tuotantolaitosten sijainti on tällöin keskeisessä asemassa. Perämeren rannikon raskaan teollisuuden keskittymät mm. Kokkolassa, Raahessa, Oulussa ja Kemi-Tornion alueella ovat suuria potentiaalisia vedyn käyttäjiä, joten alueesta voi muodostua yksi Euroopan tärkeimmistä vetytalouden keskittymistä.

Perämerenkaaren alueeseen kuuluvan Pohjois-Ruotsin Norrbottenin alue on myös keskeisessä roolissa vetyteollisuuden tulevaisuudessa. Alueella on käynnistymässä useita merkittäviä vetyhankkeita, kuten esimerkiksi LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin puhtaan teräksen HYBRIT-projekti. Alueelle suunnitellut hiilivapaan teollisuuden investoinnit ovat kymmenien miljardien eurojen arvoiset. Skartalla on vahva jalansija Norrbottenin alueen vaativan erikoisrakentamisen markkinoilla.

Oulun yliopistossa on vetyaiheisesta tutkimuksesta pitkät perinteet, ja yhteistyötä yksityisten sekä julkisten tahojen välillä on jo vahvasti kehitetty. Myös Skarta haluaa osallistua vetytalouden rakentamiseen ja olla mahdollistamassa hankkeiden toteutumista. Erityisesti vedyn tuotanto- ja varastointilaitosten sekä siirtoverkoston rakentaminen yhteistyössä yhtiön asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa on merkittävä potentiaalinen markkina-alue, joka voidaan luontevasti yhdistää Skartan nykyiseen liiketoimintaan kuuluviin aurinko- ja tuulivoimahankkeisiin.

Tietoa vihreästä vedystä

Tällä hetkellä arviolta 95 % tuotetusta vedystä valmistetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvalla energialla tuotetun vihreän vedyn tuotanto on pientä, mikä johtuu sen korkeammista kustannuksista. Tuotannon kannattavuutta parantavat teknologian kehittyminen sekä päästökauppamekanismi, joka kannustaa muuttamaan erityisesti teollisuuden ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä tuottavia prosesseja vetypohjaisiksi. 

Vihreän vedyn pääkäyttökohteita ovat liikenne, teollisuus ja lämmitys. Yhteiskunnan sähköistyessä vety voi toimia myös merkittävänä energian varastointi- ja tasapainottamisratkaisuna, jonka merkitys kasvaa erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon kasvaessa. Vihreää vetyä hyödynnetään myös ns. power-to-x-teknologioissa, joissa vihreän vedyn avulla voidaan valmistaa esim. synteettisiä polttoaineita tai ammoniakkia.

Vihreän vedyn laaja käyttöönotto on edellytys myös hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Vetytalouden asema osana tulevaisuuden energiamurrosta ja ilmastonmuutoksen hidastamista on tunnistettu laajasti, ja sekä EU että yksittäiset jäsenvaltiot tukevat sen kehittämistä kymmenillä miljardeilla euroilla mm. elpymisrahaston kautta. Kaikilla globaaleilla talousmahdeilla on kunnianhimoiset vetystrategiansa, joten vetyteollisuuden ratkaisujen kysyntä kasvaa merkittävästi.

 

Kuva: Niko Häggman